ВСТАНОВЛЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ СТАБІЛІЗАЦІЙНОЇ ОБРОБКИ ПІДЗЕМНИХ ВОД В СИСТЕМАХ ВОДОПОСТАЧАННЯ МАЛИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

О. М. Квартенко

Анотація


В роботі наведено дані моніторингових досліджень ступеня агресивності підземних вод в системах господарсько-питного водопостачання населених пунктів північно-західних областей України. Встановлено основні фактори впливу на процеси зміни стабільності природних підземних вод. Визначена залежність між тривалістю перебування води у водопровідній мережі та зміною рівня їх агресивних властивостей. Отримано оптимальні дози освітленого розчину вапняного молока як для підтримання стабільності води, так і для формування захисної плівки. Встановлена мінімальна концентрація іонів Са2+ в робочому освітленому розчині вапняного молока, яка необхідна для проведення стабілізаційної обробки води (800 мг/дм3).

Ключові слова


стабілізаційна обробка води; індекс Ланжельє

Повний текст:

PDF

Посилання


Квартенко О. М., Сафонов Р. В. Аналіз ступеня агресивності підземних вод Рівненської області. Вісник НУВГП : збірник наукових праць. Випуск 1(69). Технічні науки. Рівне, 2015. С. 58–66.

Журба М. Г., Говорова Ж. М. Водоснабжение. Улучшение качества воды : учебник для вузов. Том 2. М. :

Издательство АСВ, 2008. С. 544.

Langelier W. F. The Analytical Control of Anticorrosion Water Treatment. Journal of American Water Works Association. 1936. 28. Р. 1500–1521.

Stiff Jr. H. A., Davis L. E. A Method For Predicting The Tendency of Oil Field Water to Deposit Calcium Carbonate. Pet. Trans. AIME 1952. 213 (1952).

Клячко В. А., Апельцин И. Э. Очистка природных вод. М. : Издательство по строительству, 1971. С. 579.

Wojtowicz J. A. Swimming Pool Water Balance. Part 1: Effect of Cyanuric Acid and Other Interferences on Carbonate Alkalinity Measurement. Journal of the Swimming Pool and Spa Industry. 1 (1995), 6–12.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.