АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННИХ ЛАНДШАФТІВ ЗОНИ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

П. П. Волк, Н. В. Приходько, Л. А. Волкова, А. М. Рокочинський

Анотація


У статті виконано аналіз сучасного стану функціонування природно-техногенних ландшафтів зони Полісся України. Розглянуто основні причини їхнього незадовільного стану, визначено найбільш перспективні підходи, що нададуть змогу забезпечити їх подальший розвиток у сучасних еколого-економічних умовах.

Ключові слова


аналіз; сучасний стан; перспективи розвитку; природно-техногенні ландшафти; зона Полісся України

Повний текст:

PDF

Посилання


Афанасик Г. И., Армоник О. Р., Пятницкий В. Н., Финский А. И. Принципы оптимизации управления водным режимом почв на осушительноувлажнительных системах. Управление водным режимом мелиорированных земель. Минск : Ураджай, 1967. С. 9–15.

Вознюк С. Т. Західне Полісся: сучасний стан і подальший розвиток меліорації земель. Водне господарство України.

№ 4. С. 16–19.

Зайдельман Ф. Р. Режим и условия мелиорации заболоченных почв. М. : Колос, 1975. 320 с.

Закржевский П. И. Совершенствование мелиоративных систем. Минск : Ураджай, 1989. 232 с.

Коваленко П. И. Основные положения концепции водных мелиораций в зоне избыточного увлажнения в Украине. К., 1992. 23 с.

Коваленко П. И. Концептуальные подходы к мелиорации земель в Украинском Полесье. Мелиорация переувлажненных земель. 2007. № 2. С. 6–16.

Паньків З. П. Земельні ресурси : навч. посібник. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. 272 с.

Меліорація та облаштування Українського Полісся : колективна монографія / за ред. д.с.-г.н., професора, акад. НААН Я. М. Гадзала, д.т.н., професора, член-кор.НААН В. А. Сташука, д.т.н., професора А. М. Рокочинського. Херсон : ОЛДІПЛЮС, 2017. Т. 1. 932 с.

Рокочинський А. М. Наукові та практичні аспекти оптимізації водорегулювання осушуваних земель на елокологоекономічних засадах : монографія / за редакцією акад. УААН Ромащенка М. І. Рівне, 2010. 351 с.

Рокочинський А. М., Волощук В. А., Колодич О. Д. Оцінка можливих змін погодно-кліматичних умов та їхнього впливу на сектор енергетики Західного Полісся України. Енергетика та електрифікація. 2008. № 4. С. 57–62.

Ромащенко М. І., Рокочинський А. М., Галік О. І., Савчук Т. В., Колодич О. Д. Оцінка впливу глобального потепління на природномеліоративний режим зони Західного Полісся України. Вісник НУВГП : зб. наук. праць. Рівне, 2008. Вип. 1 (41). С. 148–157.

Шевченко Н. Н., Лыко Д. В., Клименко Н. А. Особенности земледелия на мелиорированных землях Полесья Украины. К. : Наукова думка, 1992. 176 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.