ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВИСОКОКОНЦЕНТРОВАНИХ СУСПЕНЗІЙ ГАЛЬВАНІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ У ФОРМІ РЕАГЕНТНИХ ШЛАМІВ

М. В. Яцков, Н. М. Корчик, О. А. Пророк

Анотація


В даних дослідженнях розглянуто осад, який утворюється при очистці лужних купрум-травильних розчинів від купруму.
Дослідивши процес осадження розчинів від операцій травлення,
які належать до концентрованих розчинів, виявили, що для покращення ефекту осадження і отримання легкофільтрованого осаду, доцільно проводити співосадження купрумвмісних стоків разом із ферумвмісними стоками.

Ключові слова


купрум; ферум; отримання сполук заданого складу із розчинів; природні води; концентровані стічні води (КСВ); фільтрація; осади; гальванічні стічні води; гальванічне виробництво (ГВ); навколишнє природне середовище (НПС)

Повний текст:

PDF

Посилання


Корчик Н. М. Очистка и регенерация сточных вод гальванического производства [Текст] / Н. М. Корчик, С. В. Бєлікова // Екологія плюс. Наукововиробничий журнал. – 2012. – № 6 (33) – С. 10–13.

Нестер А. А. Стічні води підприємств та їх очищення [Текст] / А. А. Нестер, Н. М. Корчик, Б. А. Баран. – Хмельницьк : ХНУ, 2008. – 171 с.

Plyatsuk L. and Melnik A. (2008). Analysis of electroplating wastewater treatment in Ukraine, Transactions of Sumy State University, no. 2, pp. 116–120.

Запольський А. К. Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод: підруч / А. К. Запольський. – К. : Вища школа, 2005. – 671 с.

Бесков В. С. Общая химическая технология и основы промышленной экологии : учебник для вузов. (рос.) / Бесков В. С., Сафронов В. С. – Москва : Химия, 1999. – С. 472.

Семенов А. А. Очерки по химии природных соединений / А. А. Семенов. – 2000. – 664 с.

Химическая энциклопедия : в 5 т. / гл. ред. Кнунянц И. Л. [до 1992 г.], Зефиров Н. С. [c 1995

г.]. – М. : Сов. энцикл.

Федущак Н. К. Аналітична хімія [Текст] / Н. К. Федущак, Ю. Д. Бідниченко, С. Ю. Крамаренко // Вінниця : Нова книга, 2012. – C. 477.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.