ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ СТЕЖОК ЗА МАТЕРІАЛАМИ СУПУТНИКОВИХ ЗНІМАНЬ

С. М. Остапчук, А. В. Прокопчук

Анотація


Відмічено важливе значення інформаційного забезпечення для туристичної привабливості територій. На основі досвіду проведених робіт виконано аналіз використання супутникових знімків при проектуванні екологічних стежок. Вказану роботу розділено на декілька етапів, відзначено основні її особливості. У вигляді графічних матеріалів наведено приклади виконання поставлених завдань.
Зазначено основні характеристики запроектованих екологічних
стежок.

Ключові слова


туризм; екологічні стежки; інформаційне забезпечення; супутникові знімки; моделювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Дмитрук О. Ю. Екологічний туризм: сучасні концепції менеджменту і маркетингу / Дмитрук О. Ю. – К. : Альтерпрес, 2004. – 192 с.

Кузик С. П. Географія туризму / Кузик С. П. – К. : Знання, 2011. – 271 с.

Географічні аспекти розвитку туризму (на прикладі України та Польщі) / Явкін В. Г., Руденко В. П., Андрейчук В. М., Король О. Д. та ін. – Чернівці : Чернівецький національний

університет, 2010. – 344 с.

Интерпретация комбинаций каналов данных Landsat TM / ETM+ [Електронний ресурс] // GIS-LAB. – 2014. – Режим доступу: http://gis-lab.info/qa/landsat-bandcomb.html.

Остапчук С. М. Проектування екологічних стежок за даними дистанційного зондування Землі / Остапчук С. М., Прокопчук А. В. // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні». – Березне-Рівне, 2016. – С. 173–175.

Прокопчук А. В. Управління природно-заповідними територіями з використанням даних дистанційного зондування Землі / Прокопчук А. В., Янчук О. Є. // Актуальные вопросы наук о Земле в концепции устойчивого развития Беларуси и сопредельных государств. Материалы научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых. – 2016. – С. 321–324.

Earth Explorer. U.S. Department of the Interior U.S. Geological Survey [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://earthexplorer.usgs.gov/

High Resolution Satellite Imagery. Black Bridge a Planet Labs Company [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.blackbridge.com/rapideye/allproducts/index.html

Satellite Imagery – The Constellation. Airbus Defence and Space 2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://www.intelligence-airbusds.com/en/65-satellite-imagery

Sentinels Scientific Data Hub [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://scihub.copernicus.eu/dhus


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.