АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ІСНУЮЧИХ СПОСОБІВ ВИДОБУТКУ БУРШТИНУ І ПЕРСПЕКТИВА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В РІВНЕНСЬКО-ВОЛИНСЬКОМУ РЕГІОНІ

В. Я. Корнієнк, В. Я. Романовський

Анотація


В роботі представлений аналіз досліджень існуючих способів видобутку бурштину і перспектива їх застосування. Обґрунтована
пропозиція із застосування для видобутку бурштину гідромеханічного способу.

Ключові слова


бурштин; гідровидобуток; гідромеханічний спосіб; гідромонітор; віброснаряд

Повний текст:

PDF

Посилання


Корнієнко В. Я. Сучасні технології видобутку бурштину з родовищ / Корнієнко В. Я. // Вісник НУВГП, Зб. наукових праць. – Вип. 1 (65). – Рівне, 2014. – С. 449–457

Аренс В. Ж. Скваженная гидродобыча твердых полезных ископаемых / В. Ж. Аренс. – М., Недра, 1980. – С. 93, 100–101.

Malanchuk Z. Results of experimental studies of amber extraction by hydromechanical method in Ukraine / Malanchuk Z., Korniyenko V., Malanchuk Ye., Khrystyuk A. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Volume 3, № 10(81), 2016. – Рр. 24–28 DOI: 10.15587/1729-4061.2016.72404

Z. Malanchuk. Mathematical modeling of hydraulic mining from placer deposits of minerals / Z. Malanchuk, Ye. Malanchuk // Mining of Mineral Deposits. – National mining university, 2016. – Vol.10 (Issue 2). – Рp. 18–24. DOI: 10.15407/mining10.02.018

Булат А. Ф. Опыт применения вибрационных установок в технологии добычи янтаря / Булат А. Ф., Надутий В. П., Корнієнко В. Я. // Всеукраїнський науково-технічний журнал «Вібрація в техніці та технологіях». – № 4 (80). –Вінниця, 2015. – С. 128–131.

Спосіб вилучення бурштину з родовища. Патент України № 32201А від 15.12.2000. Бюл.

№ 7-ІІ.

Патент на корисну модель № 115313. Вібропристій для видобування бурштину / Корнієнко В. Я., Руденко Г. В., Маланчук Є. З., Загоровський В. Н., Ігнатюк І. З., Маланчук З. Р. ДСІВ України, Київ, 2017 р. Бюл. № 7.

Патент на корисну модель № 84108. Вібропристрій / Корнієнко В. Я., Романовський О. Л., Хітров І. О., Мачук Е. Ю. // ДСІВ України, Київ, 2013 р. Бюл. № 19


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.