ВПЛИВ ОПЕРАТИВНОГО РЕАГУВАННЯ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ НА ЧАС БЕЗПЕЧНОЇ ЕВАКУАЦІЇ ЛЮДЕЙ У ВИПАДКУ ПОЖЕЖІ

С. Л. Кусковець, І. В. Чернецька, К. І. Сахарук, А. С. Кусковець

Анотація


Проведено аналіз елементів оперативного реагування пожежнорятувальних підрозділів на виклики на прикладі Рівненської області, здійснено їх порівняння з нормативними значеннями. Виконано оцінку небезпечних чинників пожежі та їх вплив на час проведення безпечної евакуації людей. Запропоновано заходи щодо удосконалення оперативного реагування підрозділів пожежно-рятувальної служби в сільській місцевості.

Ключові слова


пожежа; оперативне реагування; безпечна евакуація людей; сільська місцевість; час прибуття; пожежно-рятувальні підрозділи

Повний текст:

PDF

Посилання


ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования разрушения [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vsegost.com/Catalog/32/3254.shtml.

ДСТУ 2272:2006 Національний стандарт України. Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять разрушения [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=29684.

ДСТУ ISO 13571:2012 Небезпечні для життя чинники пожежі. Настанови щодо

оцінювання часу, необхідного для евакуації, за даними про пожежі разрушения [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=29306.

ДСТУ Б В.1.1-4-98 Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на

вогнестійкість. Загальні вимоги разрушения [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://interiorfor.com/ru/dstu/dstu-b-v-1-1-4-98.

Иванников В. П. Справочник руководителя тушения пожара / Иванников В. П., Клюс П. П. – М. : Стройиздат, 1987. – 288 с.

Корольченко А. Я. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник: в 2-х ч. / Корольченко А. Я., Корольченко Д. А. − 2-е изд. перераб. и доп. – М. : Асс. «Пожнаука», 2004. – Ч. 1 – 713 с.; – Ч. 2. – 774 с.

ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.kadrovik01.com.ua/regulations/10637.

Постанова Кабінету Міністрів України від від 27 листопада 2013 р. № 874 Про затвердження критеріїв утворення державних пожежно-рятувальних підрозділів (частин) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту в адміністративно-територіальних одиницях та переліку суб’єктів господарювання, де утворюються такі підрозділи (частини) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.kadrovik01.com.ua /regulations/8451.

Кусковець С. Л. Аналіз чинників визначення рівня забезпечення пожежної безпеки людей / Кусковець С. Л., Кухнюк О. М. // Вісник НУВГП. – Вип. 4(68). «Технічні науки» – Рівне, 2014. – С. 407–413.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.