РОЗРОБКА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СХЕМИ УТИЛІЗАЦІЇ ДИНІТРОТОЛУЕНСУЛЬФОНАТНИХ ВІДХОДІВ

Н. М. Корчик, Н. М. Буденкова, О А. Пророк

Анотація


Досліджені сучасні методи знешкодження рідких відходів органічного походження, зокрема сполук динітротолуїдинового ряду. Обраний, як основний, метод утилізації рідких відходів гербіцидів динітротолуїдинового ряду – концентрування з наступним спалюванням і переробкою в готові продукти. Запропонована функціональна схема повної утилізації динітротолуенсульфонатних відходів.
Надані рекомендації і технічні рішення по розробці відповідної технології.

Ключові слова


гербіциди; утилізація; електрохімічна деструкція органічних речовин; технологія переробки; спалювання; будівельні матеріали

Повний текст:

PDF

Посилання


Мельников Н. Н. Пестициды и окружающая среда / Н. Н. Мельников – Химическая промышленность. – № 3 (131). – 1992. – С. 3–8.

Халтурин В. Г. Термическая конверсия ядохимикатов / В. Г. Халтурин, Н. Ш. Гайбадуллин, В. А. Комарова – М. : СИБИКО, 2001. – С. 195–198.

Волгина Т. Н. Современные методы обезвреживания некондиционных пестицидов / Т. Н. Волгина, В. Т. Новиков, Д. В. Регузова // Ползуновский вестник. – № 3. – 2010. – С. 166–170.

Carpi A., Lidberg S. E. Environ // Science and Technology, V. 31, № 7, 1997. – P. 2085–2091.

Обезвреживание, утилизация и переработка отходов производства тринитротолуола / К. М. Иоганов, А. М. Пыжов,И. К. Кукушкин, Я. С. Попов // Вестник СамГУ. – Естественнонаучная серия. – 2013. – № 6(107). – С. 153–166.

Способ получения растворимого стекла / А. М. Пыжов [и др.] Патент РФ на изобретение. № 2379233. Заявка № 2008134815. Приоритет 25 августа 2008 г. Опубл. 20.01.2010 г. Бюл. № 2.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.