ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЗОННОГО МОРФОЛОГІЧНОГО СКЛАДУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ м. ЖИТОМИРА

І. Г. Коцюба, І. В. Давидова, В. А. Стріха

Анотація


Визначено сезону динаміку морфологічного складу ТПВ м. Житомира. Досліджено системи поводження з ТПВ шляхом моделювання й прогнозування системи накопичення, поводження з твердими побутовими відходами. Вивчений вплив різноманітних чинників на морфологічні властивості відходів. Проаналізовано сезону динаміку морфологічного складу відходів з контейнерних майданчиків міста та звалища ТПВ міста. Визначено  можливість використання запропонованого способу збирання відходів в зоні впливу звалища ТПВ м. Житомира.

Ключові слова


полігон ТПВ (твердих побутових відходів); звалище; фільтрат; стічні води; амонійний азот; важки метали

Повний текст:

PDF

Посилання


Абрамов Н. Ф. Санитарная очистка территорий от бытовых отходов / Н. Ф. Абрамов // Твердые бытовые отходы. – 2007. – № 7. – С. 10–13.

Бондарь И. Л. Исследование морфологического состава твердых бытовых отходов, образующихся в жилой застройке и на предприятиях г. Харькова / И. Л. Бондарь // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – Вып. 29. (Серия «Технические науки»). – К. : Техніка, 2001. – С. 102–105.

ДБН «Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування». Введ. 17 червня 2006 р. // Збірник постанов України. – № 6. – Ст. 617.

Методичні рекомендації з організації збирання, перевезення, перероблення та утилізації побутових відходів: наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 07.06.2010 № 176.

Пашенцев О. І. Сучасній стані методи управління екологічною безпекою Криму : монографія / О. І. Пашенцев. – Сімферополь : Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського, 2006. – 256 с.

Про затвердження норм утворення твердих побутових відходів : Рішення виконавчого комітету

Житомирської міської ради від 15.03.07 № 1882.

Про стан виконання законодавства у сфері поводження з відходами в Україні та шляхи його вдосконалення : Постанова Верховної Ради України від 6 жовтня 2005 р. № 2967-ІV // Голос України. – 2005. – № 199. – 21 жовтня. – С. 12.

Стратегія Співдружності в сфері поводження з відходами SEC (89) 234 від 18 вересня 1989 р. Рішення Ради від 7 травня 1990 р. – ABI.EG 1990. – S. 2. – C. 122.

Хижнякова Н. О. Ефективність інвестицій як характеристика якості управління системами руху твердих побутових відходів / Н. О. Хижнякова // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Логістика». – Львів, 2001. – № 424. – С. 262–267.

Crittenden Guy. EPR spotlidht – Canada-wide EPR action plan. Solid waste magazine. – April/May, 2009. – P. 7.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.