ВПЛИВ НІТРАТНОГО РЕЦИКЛУ ТА СИНТЕТИЧНИХ ДЕТЕРГЕНТІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД

В. М. Россінський, Л. А. Саблій

Анотація


Приведено результати комплексного чисельного експерименту з оцінки кількісних параметрів процесів біологічного очищення стічних вод, що містять синтетичні детергенти, від органічних забруднюючих речовин в аноксидних і аеробних біореакторах із врахуванням ступеня нітратного рециклу. Показано, що для досягнення повного біологічного очищення стічних вод, зменшення коефіцієнта внутрішньої рециркуляції потребує збільшення тривалості обробки стічних вод в біореакторах, а збільшення коефіцієнта внутрішньої рециркуляції спостерігається при зростанні концентрації синтетичних детергентів і розчинених органічних забруднюючих речовин.

Ключові слова


швидкість; окиснення; технологія; очищення; стічні води; синтетичні детергенти; нітратний рецикл

Повний текст:

PDF

Посилання


Національна доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні у 2010 р. / Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. – К., 2011. – 564 с.

ДБН В.2.5–75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування». – К. : Мінрегіонбуд, 2013. – 210 с.

Россінський В. М. Інтенсифікація біологічного очищення стічних вод, що містять поверхневоактивні речовини / Россінський В. М., Саблій Л. А. // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : Науково-технічний збірник. Випуск 25 / Головний редактор О. С. Волошкіна. – К. : КНУБА, 2015. – С. 232-238.

Rossinskyi V. M., Sablii L. A. Effect of Surfactants on Denitrification in Biological Municipal Wastewater Treatment // The 8 th Eastern European Young Water Professionals Conference : Leaving the Ivory Tower Bridging the Gap between Academia, Industry, Services and Public Sector. Book of abstracts / 11–14 May 2016, Gdańsk; Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2016. – P. 249–250.

Henze M. et al. (2013). Wastewater Treatment: Biological and Chemical Processes, Springer: Berlin, Heidelberg.

Василенко О. А. Впровадження технології біологічної очистки стічних вод від сполук азоту і фосфору на міських очисних спорудах / Василенко О. А., Поліщук О. В., Василенко Л. О. // Екологічна безпека та природокористування. 2014. Вип. 15. С. 90–101.

Henze M., Grady C.P.L., Jr., Gujer W., Marais G.V.R., Matsuo T., 1987. Activated Sludge Model No. 1. IAWQ Scientific and Technical Report No. 1, London, UK.

Олiйник О. Я. Моделювання очистки стiчних вод вiд органiчних забруднень в бiореакторахаеротенках зi зваженим (вiльноплаваючим) i закрiпленим бiоценозом / Олiйник О. Я., Айрапетян Т. С. // Доповіді Національної академії наук України. – 2015. – № 5. – С. 55–60.

Россінський В. М. Моделювання очищення стічних вод в аеробних та аноксидних біореакторах в присутності синтетичних детергентів / Россінський В. М., Саблій Л. А. // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : Науково-технічний збірник. Випуск 27 / Головний редактор А. М. Кравчук. – К. : КНУБА, 2016. – С. 302–311.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.