ПІДВИЩЕННЯ ДРЕНОВАНОСТІ РИСОВИХ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ ШЛЯХОМ ГЛИБОКОГО РОЗПУШЕННЯ ҐРУНТІВ

В. О. Турченюк, Н. В. Приходько, А. М. Рокочинський

Анотація


В роботі обґрунтовано необхідність підвищення ефективності функціонування рисових зрошувальних систем шляхом проведення глибокого розпушення ґрунтів. Основним призначенням глибокого розпушення ґрунтів РЗС є створення і підтримання необхідного рівня противності ґрунтів, покращення їх структури, водно фізичнихвластивостей,  забезпечення сприятливих умов при вирощувані рису та супутніх  сільськогосподарських культур.

Ключові слова


дренованість ґрунту; рисова зрошувальна система; глибоке розпушення ґрунту

Повний текст:

PDF

Посилання


Гончаров С. М. Исследование водно-солевого баланса Дунайских рисовых оросительных систем / С. М. Гончаров, Н. Г. Степаненко // Мелиорация и водное хозяйство. − 1973. − № 26. − С. 3−9.

Маслов Б. С. Глубокое рыхление почв; опыт и задачи науки / Б. С. Маслов // Гидротехника и мелиорация. − 1979. − № 7. − С. 28−33.

Мендусь С. П. До оцінки дієздатності існуючого дренажу на рисових системах дельти Дунаю / С. П. Мендусь, П. І. Мендусь, А. М. Рокочинський // Вісник НУВГП. − 2008. − Рівне. − Вип. 3(43) − С. 67−76.

Олейник А. Я. Расчет дренажа в тяжелых грунтах с учетом глубокого рыхления / А. Я. Олейник, В. Л. Поляков, А. Л. Бобровский // Гидротехника и мелиорация. − 1984. − № 3. – С. 39−43.

Полупан Н. И. Изменение свойств почв под культурой риса / Н. И. Полупан // Почвоведение. – 1985. – № 1. – С. 84–93.

Рис в Україні: [колективна монографія] / за ред. д.т.н., професора, член-кор. НААНУ В. А. Сташука, д.т.н., професора А. М. Рокочинського, д.е.н., професора Л. М. Грановської. – Херсон : Грінь Д.С., 2014. – 976 с.

Рокочинский А. М. Наукові та практичні аспекти оптимізації водорегулювання осушуваних земель на еколого-економічних засадах: монографія / А. М. Рокочинский. – Рівне : НУВГП, 2010. – 351 с.

Тимчасові рекомендації з прогнозної оцінки водного режиму та технологій водорегулювання осушуваних земель у проектах будівництва й реконструкції меліоративних систем / А. М. Рокочинський, В. А. Сташук, В. Д. Дупляк, Н. А. Фроленкова та ін. – Рівне, 2011. – 54 с.

Чернёнок В. Я. Глубокое рыхление осушаемых тяжёлых почв / Чернёнок В. Я., Брусиловский Ш. И. – М. : Колос, 1983. – 63 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.