МЕТОДОЛОГІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ЗАКРИТИХ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМАХ

В. М. Попов, К. В. Внукова, М. М. Таргоній, Н. В. Cорока, В. В. Шліхта

Анотація


Наведено методологію експериментальних досліджень на закритих зрошувальних системах із застосуванням сучасних засобів вимірювальної  техніки, спрямованої на обґрунтування заходів з підвищення енергоефективності та експлуатаційної надійності.

Ключові слова


закрита зрошувальна система; насосна станція; зрошувальна мережа; дощувальна машина; енергоефективність; водоподача; засоби вимірювальної техніки

Повний текст:

PDF

Посилання


Методика проведення енергоаудиту на об’єктах водогосподарських систем: НД 33-6.2-01-2006. – К. : Держводгосп України, 2006. – 46 с.

Правила експлуатації автоматизованої системи контролю режимів роботи агрегатів крупних насосних станцій – К. : ІВПіМ, 2013. – 20 с.

Расходомер-счетчик ультразвуковой портативный УВР-011А-К-М. Руководство по эксплуатации.

Толщиномер ультразвуковой «ВЗЛЕТ-УТ».

Керівництво з експлуатації реєстратора тиску з автономним живленням.

Попов В. М. Об’єм та об’ємна витрата води, перекачаної насосною станцією. Типова методика виконання вимірювань МВВ 703.21-09. – К. : ІГіМ НААН, 2009. – 24 с.

Правила експлуатації лічильників багатоканальних для обліку води на насосних станціях за спожитою електроенергією “ОРІОН-01”. – К. : Держводгосп України, 2009. – 41 с.

ISO 10816-1:1995 Mechanical vibration – Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts – Part 1: General

guidelines – 1995-12-15. – IHS under license with ISO, Amd. 1:2009(E) – І, 10.

Методичні рекомендації з управління водорозподільними системами із застосуванням сучасних інформаційних технологій. – К. : ІГіМ УААН, 2010. – 68 с.

Попов В. М. Об’єм та об’ємна витрата води, поданої дощувальними машинами і установками на зрошувальних системах. Типова методика виконання вимірювань МВВ 500.21–06. – К. : ІГіМ УААН, 2006.– 13 с.

Правила експлуатації автоматизованої системи контролю технологічних параметрів дощувальних машин. – К. : ІВПіМ НААН, 2014. – 14 с.

Справочник по гидравлическим расчетам / под ред. П. Г. Киселева. – 5-е изд. – М. : Энергия, 1974. – 312 с.

Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб. Справ. пособие. – 6-е изд., доп. и перераб. – М. : Стройиздат, 1984. – 116 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.