МОНІТОРИНГ КУПІВЕЛЬНОЇ СПРОМОЖНОСТІ СПОЖИВАЧІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ДОДАТКУ ДЛЯ СМАРТФОНА ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОПОЗИЦІЇ

Ю. Й. Тулашвілі, К. Ю. Акуленко

Анотація


Викладено функціональні можливості додатку на Android. Зручність і користь застосування даного додатка безпосередньо для споживача. Описано, яким чином можна здійснювати моніторинг купівельної спроможності споживачів, визначати їх потреби та тренди за допомогою сучасних МІТ. Розкрито особливості функціонування додатка та веб-сервісу обробки інформації з метою здійснення оптимізації бізнесу.
Розкрито сутність (зміст) методів індексування економічних показників, за результатами яких здійснюватиметься аналіз результатів моніторингу. Описана структура додатка.

Ключові слова


моніторинг; додаток на Android; споживач; купівельна спроможність; ринок; економічний показник

Повний текст:

PDF

Посилання


Бородко Т. Л. Мониторинг товарных рынков / Т. Л. Бородко, Н. П. Беляцкий // Маркетинг в России и за рубежом. – № 5. – 2003. – С. 74–80.

Лифшиц А. Л. Статистическое моделирование СМО / А. Л. Лифшиц, Э. А. Мальц. – М. : Сов. радио, 1978. – 248 с.

Максимова Т. С. Моніторинг як інструмент стратегічного управління діяльністю організації на ринку дозвілля та розваг / Т. С. Максимова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – Луганськ : Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, 2014. –№ 2. – С. 114–119.

Назайкин А. Н. Как оценить эффективность рекламы : практическое пособие / А. Н. Назайкин. – М. : Солон-пресс, 2014. – 303 с.

GooglePlay. Финансы [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://play.google.com/ store/apps/category/FINANCE?hl=ru.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.