СТЕНДОВЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕРНІЗОВАНИХ ГВИНТОВИХ КОНВЕЄРІВ

І. Б. Гевко, А. Є. Дячун, А. Л. Мельничук, А. Р. Вар’ян, О. М. Кондратюк

Анотація


Розроблено експериментальне обладнання для проведення досліджень гвинтових транспортно-технологічних систем та їх приводів, яке дозволяє провести експериментальні дослідження цих систем згідно розроблених методик, з можливістю моделювання досліджуваних процесів в широких діапазонах з високою точністю в автоматизованому режимі керування з фіксацією необхідних результатів дослідження. Встановлені основні напрямки дослідження та гіпотези.


Ключові слова


гвинтовий конвеєр; транспортування; змішування

Повний текст:

PDF

Посилання


Турпаев А. И. Винтовые механизмы и передачи [Текст] / А. И. Турпаев. – М. : Машиностроение, 1982. – 223 с.

Сисолін В. П. Сільськогосподарські машини. Теоретичні основи. Конструкція і проектування [Текст] / В. П. Сисолін – К. : Урожай, 2001. – 382 с.

Григорев А. М. Винтовые конвейеры. [Текст] / А. М. Григорев. – М. : Машиностроение, 1972. – 184 с.

Гевко Б. М.Механізми з гвинтовими пристроями [Текст] / Б. М. Гевко, Р. М. Рогатинський. – Львів : Світ, 1993. – 208 с.

Рогатинський Р. М. Синтез гвинтових транспортно-технологічних механізмів з транспортуючими кожухами / Р. М. Рогатинський, І. Б. Гевко, А. Є. Дячун, А. Р. Вар’ян // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Ресурсозберігаючі технології, матеріали та обладнання у ремонтному виробництві. – Харків, 2016. – Вип. 168. – С. 149–155.

Пат. № 106962. Україна, МПК (2016.01) B65G 33/00. Гвинтовий конвеєр з транспортуючим кожухом / Рогатинський Р. М., Дячун А. Є., Вар’ян А. Р., Рогатинська Л. Р., Гевко І. Б.; заявник і патентовласник Рогатинський Р. М., Дячун А. Є., Вар’ян А. Р., Рогатинська Л. Р., Гевко І. Б. – № u201512119 ; заявл. 07.12.15; опубл. 10.05.16, Бюл. № 9.

Пат. № 106100 Україна, МПК (2016.01) B65G 33/14. Гвинтовий завантажувач з лопатками / Рогатинський Р. М., Дячун А. Є., Вар’ян А. Р., Рогатинська Л. Р., Гевко І. Б.; заявник і патентовласник Рогатинський Р. М., Дячун А. Є., Вар’ян А. Р., Рогатинська Л. Р., Гевко І. Б. –

№ u201511564 ; заявл. 23.11.15; опубл. 11.04.16, Бюл. № 7.

Пат. № 106099 Україна, МПК (2016.01) B65G 33/08. Гвинтовий конвеєр з обертовим кожухом / Рогатинський Р. М., Дячун А. Є., Вар’ян А. Р., Рогатинська Л. Р., Гевко І. Б.; заявник і патентовласник Рогатинський Р. М., Дячун А. Є., Вар’ян А. Р., Рогатинська Л. Р., Гевко І. Б. – № u201511562; заявл. 23.11.15; опубл. 11.04.16, Бюл. № 7.

Пат. № 81550 Україна, МПК В65G 33/16 (2006.01). Гвинтовий конвеєр з обертовим кожухом / Грудовий Р. С., Дячун А. Є. ; заявник і патентовласник Грудовий Р. С., Дячун А. Є. – № u2012 12700 ; заявл. 07.11.12; опубл. 10.07.13, Бюл. № 13.

Пат. №81131 Україна, МПК В65G 33/00 (2013.01). Стенд для дослідження гвинтових конвеєрів з обертовими кожухами / Дячун А. Є., Грудовий Р. С., Рогатинська Л. Р. ; заявник і патентовласник Дячун А. Є., Грудовий Р. С., Рогатинська Л. Р. – № u2012 14771 ; заявл. 24.12.12; опубл. 10.06.13, Бюл. № 12.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.