ІНТЕНСИФІКАЦІЯ РОБОТИ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ОЧИСНИХ СПОРУД В УМОВАХ СКИДУ НЕВЕЛИКИХ ВИТРАТ

В. С. Кравченко, Н. В. Кравченко, М. М. Басюк

Анотація


Розглянуто сучасні проблеми очищення стічних вод в умовах скиду малих витрат. Запропоновано напрямки інтенсифікації роботи біофільтрів та визначено переваги послідовного застосування аеробно-анаеробних процесів при вилученні забруднень із стічних вод.

Ключові слова


біофільтр; аеробна зона; анаеробна зона; невеликі витрати стоків; ефективність очищення

Повний текст:

PDF

Посилання


Кравченко В. С. Глубокая очистка сточных вод на биофильтрах с переменным кислородным режимом по высоте в условиях сброса малых расходов / Кравченко В. С., Басюк М. М. // Журнал «Вода Magazine». – № 4 (80). –2014. – С. 38–40.

Патент України № 69637А МКИ C02F3/04 Кравченко В. С., Квартенко О. М., Басюк М. М. Багатошаровий біофільтр. – опубл. 15.09.2004 бюл. № 9.

Кравченко В. С., Басюк М. М. Інтенсифікація роботи біофільтрів з послідовним застосуванням аеробно-анаеробних процесів для вилучення забруднень із стічних вод / Кравченко В. С., Басюк М. М. // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Зб. наук. праць. – Вип. 4(60). – Рівне : НУВГП, 2012. – С. 61–69.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.