ОЦІНКА ШВИДКОСТІ ОКИСНЕННЯ ОРГАНІЧНИХ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В БІОРЕАКТОРАХ ВІД СТУПЕНЯ БІОДЕСТРУКЦІЇ СИНТЕТИЧНИХ ДЕТЕРГЕНТІВ

В. М. Россінський

Анотація


Наведені результати комплексного чисельного експерименту з оцінки кінетичних параметрів процесів біологічного очищення стічних вод в біореакторах із аноксидними й аеробними умовами, враховуючи ступінь біодеструкції синтетичних детергентів. Встановлено, що при повній біодеструкції синтетичних детергентів швидкість окиснення органічних забруднюючих речовин в аеробних умовах є на 32% більшою порівняно з випадком відсутності біодеструкції синтетичних детергентів. В аноксидних умовах швидкість окиснення органічних забруднюючих речовин при повній біодеструкції синтетичних детергентів на 25% більше порівняно з випадком відсутності біодеструкції синтетичних детергентів.

Ключові слова


швидкість; окиснення; технологія; очищення; стічні води; синтетичні детергенти; активний мул

Повний текст:

PDF

Посилання


Національна доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні у 2010 р. / Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. – К., 2011. – 564 с.

Ostroumov, S. A. (2006) Biological Effects of Surfactants. CRC Press. Taylor & Francis. Boca Raton, London, New York.

Россінський В. М. Вплив поверхнево-активних речовин на процеси денітрифікації при біологічному очищенні міських стічних вод / Россінський В. М., Саблій Л. А. // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник. – Вип. 126. – Харків : ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2016. – C. 32–36.

Олiйник О. Я. Моделювання очистки стiчних вод вiд органiчних забруднень в бiореакторах аеротенках зi зваженим (вiльноплаваючим) i закрiпленим бiоценозом / Олiйник О. Я., Айрапетян Т. С. // Доповіді Національної академії наук України. 2015. – № 5. – С. 55–60.

Россінський В. М. Моделювання очищення стічних вод в аеробних біореакторах в присутності синтетичних детергентів / Россінський В. М., Саблій Л. А. // Актуальні питання розвитку біології та екології. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця, Україна). – ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – С. 104–107.

Россінський В. М. Моделювання очищення стічних вод в аеробних та аноксидних біореакторах в присутності синтетичних детергентів / Россінський В. М., Саблій Л. А. // Проблеми водопостачання, во-

довідведення та гідравліки : науково-технічний збірник / головний редактор А. М. Кравчук. – Випуск 27. – К. : КНУБА, 2016. – С. 302–311.

ДБН В.2.5–75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування». – К. : Мінрегіонбуд, 2013. – 210 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.