ВІДНОВЛЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ДРЕНАЖУ В ЗОНІ ОСУШЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕЛЕІНСПЕКЦІЇ

С. В. Клімов

Анотація


В статті наведений аналіз можливості реновації гідромеліоративних систем в гумідній зоні із застосуванням попередньої візуальної діагностики технічного стану дренажних ліній телеінспекційними системами і проведення  локального ремонту або заміни несправних ділянок. Наведені технічні характеристики телеінспекційних систем світових лідерів з аналізом можливості їх застосування для діагностики дренажу.

Ключові слова


реновація осушувальних систем; візуальна діагностика технічного стану; телеінспекція дренажних трубопроводів

Повний текст:

PDF

Посилання


Коваленко П. И. Реконструкция мелиоративных систем / Коваленко П. И., Чалый Б. И., Тышенко А. И. – Москва : Урожай,1991. – 168 с.

Федченко В. І. Обґрунтування модернізації та реконструкції меліоративних систем у гумідній зоні на основі даних еколого-меліоративного моніторингу : автореферат дис. к.т.н. / Федченко В. І. – К., 2004.

Паньків З. П. Земельні ресурси :навчальний посібник [Електронний ресурс]. – Видавничий центр ЛНУ імені

Івана Франка, 2008. – 272 с. – Режим доступу: http://geoknigi.com/book_view.php?id=1117

Модернізація та реконструкція осушувальних систем в умовах реформування власності у сільському господарстві. Посібник до ДБН В.2.4-1-99 «Меліоративні системи та споруди». – К., 2003. – 31 с.

Постанова від 16 листопада 2000 р. № 1704 «Про Комплексну програму розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь на період до 2010 року» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1704-2000-п.

Дмитренко Г. В. Проблеми ефективності використання коштів, комплексної програми розвитку меліорації земель // Інвестиції: практика та досвід. 2011. № 8. – С. 82–85.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної Ради України, Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4282-17/page2.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 5, ст. 54. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/928-19/page.

Офіційний сайт фірми IPEK. – Режим доступу: https://www.ipek.at . 10. ГОСТ 8411-74 Трубы керамические

дренажные. Технические условия. – М. : Издательство стандартов, 1986. – 10 с


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.