ФОРМУВАННЯ ДВОШАРОВИХ ЕПОКСИКОМПОЗИТНИХ ПОКРИТТІВ ПІД ВПЛИВОМ ФІЗИЧНИХ ПОЛІВ

В. М. Малець, В. П. Кашицький

Анотація


В роботі досліджено властивості різнофункціональних шарів епоксикомпозитних покриттів наповнених високодисперсними порошками металів. Встановлено особливості структурування епоксикомпозитного адгезійного шару після попередньої обробки композиції ультразвуком або витримки в електромагнітному полі. Оптимальний режим формування розроблених епоксикомпозитів визначено за результатами досліджень адгезійної та ударної міцності. Встановлено позитивний вплив ультразвукової та електромагнітної обробки на формування епоксикомпозитних покриттів, який призводить до інтенсифікації процесів структурування системи та підвищення фізико-механічних характеристик.

Ключові слова


епоксикомпозитний матеріал; високодисперсний порошок; електромагнітне випромінювання; ультразвук; адгезійна міцність

Повний текст:

PDF

Посилання


Гранулированные борсодержащие железные материалы для износос-тойких композиционных покрытий / Спиридонова И. М., Суховая Е. В., Безрукавая О. Г., Ващенко А. П. // Техника машиностроения. – 2006. – № 2. – С. 75–78.

Спиридонова И. М. Износостойкие композиционные материалы для ремонта и восстановления деталей металлургического оборудования / Спиридонова И. М., Суховая Е. В., Ващенко А. П. // Сварщик. – 2005. – № 6. – С. 26–30.

Кербер М. Л. Полимерные композиционные материалы. Струк-тура. Свойства. Технологии: учебное пособие / М. Л. Кербер. – СПб. : Про-фессия, 2008. – 560 с.

Андреева А. В. Основы физикохимии и технологии композитов: Учеб. пособие для вузов / А. В. Андреева. – М. : ИПРЖР, 2001. – 192 с.

Кальба Є. Вплив ультразвукового і високочастотного електромагнітного полів та режиму формування на електропровідність полімеркомпозиційних покриттів / Є. Кальба, Р. Гарматюк // Вісник ТДТУ. – 2009. – Том 14. – № 3. – С. 43–47. –(механіка та матеріалознавство).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.