ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛОЖЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

В. С. Сорока, О. А. Лагоднюк, В. І. Корбутяк, О. О. Пшеюк, Г. Є. Васильєва

Анотація


Проаналізовано впровадження принципів європейської освіти в Україні. Охарактеризовано європейські стандарти та рекомендації щодо забезпечення якості вищої освіти. Визначено структуру поняття якості  освіти. Звернено увагу на запровадження студентоцентрованого підходу у навчанні та викладанні через створення інформаційно-правової основи щодо реалізації завдань європейської освіти. Запропоновано впровадження в освітній процес Національного університету водного господарства та природокористування механізму вільного вибору навчальних дисциплін. Вільний вибір навчальних дисциплін є ефективним інструментом міждисциплінарності, надає студентам можливість отримати неформальний досвід від студентів інших спеціальностей, університету дозволить стати більш привабливим, а абітурієнти зможуть підвищити свою конкурентоздатність на ринку праці.

Ключові слова


європейська освіта; інформаційно-правове забезпечення; європейські стандарти та рекомендації; якість освіти; вільний вибір навчальних дисциплін; студентоцентроване навчання

Повний текст:

PDF

Посилання


Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти [нова редакція від 14-05-15] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.enqa.eu/indirme/esg/ESG%20in%20 Ukrainian_by%20the%20British20Council.pdf (дата звернення 05.12. 2015). – Назва з екрана.

Сиченко В. В. Шляхи та засоби адаптації України до Європейського освітнього простору – [Електронний ресурс] / В. В. Сиченко// "Державне управління: удосконалення та розвиток": електронне наукове фахове видання – 2009. – Вип. 3 – (1 файл). – Бібліогр.: 3 назви. – Режим доступу: – http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=46. (дата звернення 20.04. 2016). – Назва з екрана.

М. Ф. Смирний. До проблеми організації навчального процесу в університеті за умови реалізації вільної траєкторії навчання [Електронний ресурс] / М. Ф. Смирний, А. О. Андрющук. // Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку»: е-журнал – 2009. – Вип. 3 – (1 файл). – Бібліогр.: 3 назви. – Режим доступу: – http://-www.intellect-invest.org.ua/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science (дата звернення 20.04. 2016). – Назва з екрана.

Міжнародний благодійний Фонд «Міжнародний Фонд досліджень освітньої політики». Моніторингове дослідження входження національної системи вищої освіти в Європейський простір вищої освіти та наукового дослідження. Аналітичний звіт [Електронний ресурс] / кер. авт. кол. Т. В. Фіні-ков. – Київ : Таксон, 2012. – 54 с. – (1 файл). – Бібліогр.: 3 назви. – Режим доступу: – http://kno.rada.gov.ua/komosviti/doccatalog /document?id=54018. (дата звернення 20.04. 2016). – Назва з екрана.

Фініков Т. Українська освіта в контексті європейських стандартів, Червень 2012 року [Електронний ресурс] / Тарас Фініков // Вища освіта [Інтернет-портал]. – Electronic data. – Київ : "Вища освіта" Інформаційно-аналітичний портал про вищу освіту в Україні та за кордоном, 2011-2016. – Режим доступа: http://-vnz.org.ua/novyny/podiyi/2209-ukrayinska-osvita-v-konteksti-evropejskyh-standartiv (дата звернення 20.04. 2016). – Назва з екрана.

Бахрушин В. Яки-ми мають бути стандарти стандарти вищої освіти? Липень 2014. – [Електронний ресурс] / Володимир Бахрушин // Освітня політика [Інтернет-портал: портал громадських експертів]. – Electronic data. – Київ : "Освітня політика", 2000-2013. – Режим доступа: http://education-ua.org/ua/articles/275-yakimi-mayut-buti-standarti-vishchoji-osviti (дата звернення 22.04. 2016). – Назва з екрана.

Лист МОН України від 13.03.2015 № 1/9-126 [Електронний ресурс] / Міністерство науки і освіти України : офіційний веб-сайт. – Київ : Міністерство освіти і науки України, 2012-2016. – Режим доступа: http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/3689- (дата звернення 22.04. 2016). – Назва з екрана.

Положення про організацію вибору навчальних дисциплін варіативної складової навчальних планів [Електронний ресурс] / Національний університет водного господарства та природокористування України : [Офіційний веб-сайт]. – Рівне : Національний університет водного господарства та природокористування України, 2016. – Режим доступа: http://nuwm.edu.ua/publichna-informacija/osvita/normativni-dokumenti. (да-та звернення 22.04. 2016). – Назва з екрана.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.