ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ ПЕРЕМІЩЕННЯ МЕХАТРОННОГО ПРИСТРОЮ В ТРУБОПРОВОДІ

І. С. Аврука

Анотація


У статті проаналізовано процес переміщення мехатронного пристрою в трубопроводі та досліджено математичу модель, що описує даний процес. Представлені циклічні часові діаграми дії та діаграми руху мехатронного пристрою при реверсивному русі.

Ключові слова


мехатронний пристрій; пневмокамери; реверсивний рух

Повний текст:

PDF

Посилання


F. Kirchner and J. Hertzberg. A prototype Study of an Autonomous Robot Platform for Sewerage System. Maintenence Autonomous Robots, 1997; 4(4), р. 319-331.

Патент України на корисну модель № 42104, Е02F 5/18. Реверсивний підземнорухомий пристрій / Древецький В. В., Кованько В. В., Кованько О. В. – Опубл. 25.06.09, Бюл. 12.

Барабанов Г. П. Выбор и расчет параметров фиксирующих пневмокамер для захватных устройств манипуляторов / Г. П. Барабанов, В. Г. Барабанов, В. И. Саранча // Известия Волгоградского государственного технического университета. ¬– Волгоград, 2013. – Вып. 7/2013. – С. 75–75.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.