Фінансування журналу

Видавець

Редакційно-видавничий відділ Національного університету водного господарства та природокористування

National University of water and environmental engineering