Пошук


 
Номер Назва
 
Том 3, № 91 (2020) ЕКОНОМІЧНА ВИГОДА АКТИВІВ В ТРАНЗАКЦІЯХ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО БІЗНЕСУ Анотація  PDF (English)
S. O. Levytska
 
Том 1, № 93 (2021) НАПРЯМКИ ТА СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ В ПЕРІОД ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ Анотація  PDF (English)
M. I. Nebava, Li Yanan
 
Том 4, № 88 (2019) ФОРМУВАННЯ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ: ДОСВІД ОКРЕМИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН Анотація  PDF
V. V. Narohan, O. V. Tykhonova
 
Том 4, № 92 (2020) ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА Анотація  PDF
T. V. Kuznietsova, О. I. Levun
 
Том 3, № 95 (2021) СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ В ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ Анотація  PDF
O. О. Osadcha
 
Том 3, № 83 (2018) БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ В УКРАЇНІ Анотація  PDF
K. M. Fedyna, M. M. Kolesnikova
 
Том 4, № 92 (2020) МЕХАНІЗМ КРЕДИТУВАННЯ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ БАНКАМИ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ РЕАЛІЯХ Анотація  PDF
O. V. Pavelko, A. M. Velihurska
 
Том 4, № 96 (2021) АВТОМАТИЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація  PDF
O. A. Syrotynskyi, A. P. Syrotynska, L. V. Melnyk
 
Том 2, № 94 (2021) РОЗРОБКА МОДЕЛІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДИКИ ПРОЦЕСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА СТАНДАРТУ ISO 9001–2015 Анотація  PDF
V. V. Netepchuk
 
Том 2, № 90 (2020) ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД У ПОБУДОВІ КОРПОРАТИВНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ Анотація  PDF
V. V. Netepchuk
 
Том 1, № 85 (2019) ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ Анотація  PDF
I. Y. Zyma
 
Том 2, № 94 (2021) ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ НА ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА ЇХ ОПТИМІЗАЦІЯ Анотація  PDF
О. V. Zaiachkivska, L. M. Stasiuk
 
Том 3, № 95 (2021) ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ МЕНЕДЖМЕНТУ Анотація  PDF
A. О. Radko, N. E. Kovshun, I. D. Melnуk
 
Том 2, № 90 (2020) РЕЙТИНГУВАННЯ ЛОКАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ЯК ЕТАП ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ Анотація  PDF
N. E. Kovshun, V. M. Strilchuk
 
Том 1, № 89 (2020) БАНКИ З ДЕРЖАВНОЮ УЧАСТЮ: ОЦІНКА РИЗИКІВ ВИСОКОЇ ЧАСТКИ ЇХ КАПІТАЛУ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ ТА ШЛЯХИ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ Анотація  PDF
L. M. Akimova, M. M. Liubovska
 
Том 4, № 84 (2018) ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БЛОКЧЕЙНУ У FINTECH Анотація  PDF
A. A. Podlevskyi, Н. V. Yarkevуch
 
Том 4, № 88 (2019) ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ Анотація  PDF
A. Р. Syrotynska, K. O. Shevchuk
 
Том 4, № 84 (2018) ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ЦЕМЕНТНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Анотація  PDF
I. O. Oplachko
 
Том 4, № 84 (2018) ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ: ЕВОЛЮЦІЙНИЙ АСПЕКТ Анотація  PDF
I. Yu. Zyma
 
Том 4, № 92 (2020) ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ КАСОВОГО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ Анотація  PDF
K. M. Fedyna
 
Том 4, № 88 (2019) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ Анотація  PDF
L. M. Melnyk, T. V. Vozniuk
 
Том 3, № 83 (2018) ВІТЧИЗНЯНИЙ ЗАКОНОДАВЧИЙ БАЗИС АДАПТАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОДЕЛІ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ Анотація  PDF
О. V. Popko
 
Том 4, № 88 (2019) ЛОКАЛЬНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ ЯК ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОДИНИЦІ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ Анотація  PDF
N. E. Kovshun, V. M. Strilchuk
 
Том 1, № 85 (2019) ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДАТКОВИХ СИСТЕМ КРАЇН ПІВНІЧНОЇ ЄВРОПИ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ Анотація  PDF
L. M. Akimova, Н. V. Yarkevуch
 
Том 4, № 84 (2018) ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ СУБ'ЄКТАМИ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ Анотація  PDF
A. P. Syrotynska, O. A. Syrotynskyi, M. M. Smalko
 
1 - 25 з 60 результатів 1 2 3 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо