Пошук


 
Номер Назва
 
Том 2, № 82 (2018) СУТНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА Анотація  PDF
O. V. Kotуk, O. L. Boіar
 
Том 2, № 82 (2018) ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Анотація  PDF
О. M. Harnaha
 
Том 1, № 81 (2018) СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГУ ПЕРСОНАЛУ В СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ Анотація  PDF
L. I. Beztelesna, N. M. Prokopchuk
 
Том 1, № 81 (2018) УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА Анотація  PDF
O. V. Slobodіanіuk, M. S. Yakobchuk, N. S. Kovtunova
 
Том 1, № 81 (2018) ІНФОРМАТИВНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ Анотація  PDF
S. O. Levytska, D. M. Sych
 
Том 1, № 81 (2018) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація  PDF
О. V. Pavelko
 
Том 1, № 81 (2018) ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ Анотація  PDF
О. А. Stakhiv
 
Том 4, № 76 (2016) ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація  PDF
О. А. Stakhiv
 
Том 4, № 88 (2019) ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація  PDF
V. A. Petruk, I. R. Petruk
 
Том 2, № 74 (2016) ДЕТЕРМІНАНТИ ІНЖИНІРИНГУ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ В БУДІВНИЦТВІ Анотація  PDF
V. E. Krykavskyі
 
Том 2, № 86 (2019) СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ Анотація  PDF
V. V. Dzhyndzhoian
 
Том 2, № 74 (2016) СТАН ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКОВОЇ СФЕРИ В ПОЛЬЩІ Анотація  PDF (English)
Adam Buiak
 
Том 2, № 86 (2019) ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЙ БІЗНЕСУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ЕФЕКТИВНІСТЬ Анотація  PDF
V. A. Petruk, I. R. Petruk
 
Том 1, № 73 (2016) ОЦІНКА МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація  PDF
T. M. Skoryna
 
Том 2, № 86 (2019) ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ, РАХУНКИ ТА ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС ЯК ВАЖЕЛІ ВПЛИВУ НА ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація  PDF
O. V. Pavelko
 
Том 1, № 85 (2019) ОЦІНКА, КАЛЬКУЛЮВАННЯ, ДОКУМЕНТУВАННЯ: ВПЛИВ ЕЛЕМЕНТІВ МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація  PDF (English)
O. V. Pavelko
 
Том 3, № 83 (2018) УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА Анотація  PDF
N. M. Kondratska, A. L. Нorbatіuk
 
Том 4, № 80 (2017) ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація  PDF
D. M. Sych
 
Том 4, № 80 (2017) ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В КОНТЕКСТІ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ Анотація  PDF
О. O. Osadcha, P. M. Hryshkevych
 
Том 3, № 79 (2017) ВИБІР ОПТИМАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВ ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ В БУДІВНИЦТВІ Анотація  PDF
R. V. Trach
 
Том 1, № 77 (2017) ЕКОНОМІЧНА СТІЙКІСТЬ ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація  PDF
О. А. Stakhiv, T. L. Adamchuk
 
1 - 21 з 21 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо