Пошук


 
Номер Назва
 
Том 1, № 81 (2018) ФІНАНСОВІ ВАЖЕЛІ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ЕКОСИСТЕМНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація  PDF
N. P. Myskovets
 
Том 1, № 77 (2017) СКЛАДОВІ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ Анотація  PDF
I. V. Chyzh, Z. A. Vasylenko
 
Том 1, № 85 (2019) ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація  PDF
V. M. Kostryschenko
 
Том 2, № 82 (2018) СУТНІСТЬ, ПЕРЕДУМОВИ ТА ХАРАКТЕРНІ РИСИ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА Анотація  PDF
N. B. Kushnir, O. I. Kondratіuk, M. O. Dzhaman
 
Том 4, № 88 (2019) УНІФІКАЦІЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ОБЛІКУ ЕНДАУМЕНТ-ФОНДІВ ДЛЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ Анотація  PDF (English)
Svitlana Levytska
 
Том 4, № 76 (2016) ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТУ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ ФУНКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ Анотація  PDF
M. S. Hankina
 
Том 3, № 75 (2016) ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ СУМЛІННОЇ ДІЛОВОЇ ПРАКТИКИ КОРПОРАЦІЙ НА ОСНОВІ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ Анотація  PDF
N. V. Tedeіeva
 
Том 4, № 84 (2018) ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ЦЕМЕНТНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Анотація  PDF
I. O. Oplachko
 
Том 3, № 75 (2016) ОЦІНКА І ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГУ ЕКСПОРТУ ПОСЛУГ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ Анотація  PDF (Русский)
T. M. Skoryna
 
Том 3, № 83 (2018) УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМА АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Анотація  PDF
N. V. Stets, S. Y. Stets
 
Том 3, № 75 (2016) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація  PDF
S. O. Levytska, N. V. Stets
 
Том 3, № 83 (2018) ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНІСТІ ІНВЕСТИЦІЙ У РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація  PDF
V. Н. Onokalo
 
Том 2, № 74 (2016) РОЛЬ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ У ФОРМУВАННІ І РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ Анотація  PDF
V. L. Polishchuk
 
Том 4, № 80 (2017) ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В КОНТЕКСТІ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ Анотація  PDF
О. O. Osadcha, P. M. Hryshkevych
 
Том 2, № 74 (2016) СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація  PDF
T. M. Skoryna
 
Том 3, № 79 (2017) ОБЛІКОВО-УПРАВЛІНСЬКІ ПІДХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ В СИСТЕМІ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ Анотація  PDF
S. O. Levytska, O. V. Khomych
 
Том 1, № 73 (2016) ОЦІНКА МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація  PDF
T. M. Skoryna
 
Том 1, № 73 (2016) ВПЛИВ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ НА НАЦІОНАЛЬНУ ТА ВІЙСЬКОВУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ Анотація  PDF
I. L. Sazonets
 
Том 1, № 89 (2020) НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ СКЛАДОВИХ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація  PDF
I. L. Sazonets, V. V. Dzhyndzhoian
 
Том 1, № 77 (2017) ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Анотація  PDF
S. S. Skakovska, U. O. Puhaіko
 
Том 2, № 82 (2018) ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ З УРАХУВАННЯМ РЕФЛЕКСИВНИХ ВПЛИВІВ Анотація  PDF
I. O. Oplachko
 
Том 1, № 89 (2020) ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ: МЕТОДИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ Анотація  PDF
O. V. Pavelko
 
Том 1, № 77 (2017) ЕКОНОМІЧНА СТІЙКІСТЬ ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація  PDF
О. А. Stakhiv, T. L. Adamchuk
 
Том 4, № 88 (2019) ВИЯВЛЕННЯ ПЕРЕВАГ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ У ФОРМІ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація  PDF
L. I. Obukhovska
 
Том 4, № 76 (2016) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ МАРКЕТИНГОВОЇ АГЕНЦІЇ Анотація  PDF
I. Н. Khanin, B. Н. Rashman
 
1 - 25 з 25 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо