Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 1, № 77 (2017) АНАЛІЗ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГЛОБАЛЬНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ Анотація   PDF
P. M. Skrypchuk, O. Y. Suduk
 
Том 1, № 85 (2019) АНАЛІЗ СТАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: ЧИННИКИ, ЗАГРОЗИ, ПЕРСПЕКТИВИ Анотація   PDF (English)
Y. V. Vashaі, O. O. Doroshenko
 
Том 2, № 74 (2016) АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РУХУ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
L. M. Akіmova, O. O. Akimov
 
Том 4, № 76 (2016) АНАЛІЗ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ ТА ЇЇ МІСЦЕ У СТРУКТУРІ ВВП УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. P. Kryvoruchko
 
Том 2, № 86 (2019) АНАЛІТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В СФЕРІ ПРАЦІ УКРАЇНИ Анотація   PDF
O. O. Oliinyk
 
Том 2, № 78 (2017) АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
V. M. Vovk, N. V. Makarchuk
 
Том 3, № 79 (2017) АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ПОТРЕБ У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ДИСКУРСІ Анотація   PDF
F. L. Zaluzhnyi
 
Том 1, № 73 (2016) АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ КОРПОРАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
O. M. Sazonets
 
Том 2, № 82 (2018) БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ В ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ МЕТОДОМ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ Анотація   PDF
M. I. Fedoruk
 
Том 4, № 80 (2017) БАЗОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ В ОБ’ЄДНАННЯХ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
N. O. Lytvynenko, M. В. Blashchuk
 
Том 4, № 80 (2017) БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК – ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОЧИМА КОРИСТУВАЧІВ Анотація   PDF (English)
Katarzyna Przytuła
 
Том 3, № 83 (2018) БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
K. M. Fedyna, M. M. Kolesnikova
 
Том 3, № 83 (2018) ВІТЧИЗНЯНИЙ ЗАКОНОДАВЧИЙ БАЗИС АДАПТАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОДЕЛІ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ Анотація   PDF
О. V. Popko
 
Том 3, № 75 (2016) ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ СУМЛІННОЇ ДІЛОВОЇ ПРАКТИКИ КОРПОРАЦІЙ НА ОСНОВІ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ Анотація   PDF
N. V. Tedeіeva
 
Том 4, № 80 (2017) ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПАСПОРТИЗАЦІЇ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ УП- РАВЛІННЯ ВОДОКОРИСТУВАННЯМ Анотація   PDF
N. E. Kovshun
 
Том 4, № 80 (2017) ВДОСКОНАЛЕННЯ ТИПОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ Анотація   PDF
A. M. Ivanchenko
 
Том 2, № 74 (2016) ВЗАЄМОДІЯ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ: ДОСВІД ВІТЧИЗНЯНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ Анотація   PDF
О. O. Oliinyk
 
Том 3, № 79 (2017) ВИБІР ОПТИМАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВ ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ В БУДІВНИЦТВІ Анотація   PDF
R. V. Trach
 
Том 3, № 83 (2018) ВИБІР СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ БІЗНЕСУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ПІДПРИЄМНИЦТВА Анотація   PDF
V. А. Petruk, I. R. Petruk
 
Том 1, № 85 (2019) ВИГОДИ ТА ВИТРАТИ ВИКОРИСТАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ЕКОНОМІКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Анотація   PDF
P. M. Skrypchuk, P. I. Bida
 
Том 2, № 82 (2018) ВИДИ ТУРОПЕРЕЙТИНГУ І ТУРОПЕРАТОРІВ НА РИНКУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
N. B. Kushnir, S. I. Korotun, O. P. Korotun
 
Том 3, № 79 (2017) ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я Анотація   PDF
Mohamed Ali Аlshaafi
 
Том 4, № 76 (2016) ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТУ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ ФУНКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ Анотація   PDF
M. S. Hankina
 
Том 1, № 73 (2016) ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВІЙСЬКОВІЙ СФЕРІ ТА НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ Анотація   PDF
M. V. Polyakov
 
Том 2, № 74 (2016) ВИМІРЮВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ У РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ (НА ПРИКЛАДІ МАГАЗИНІВ ЕЛЕКТРОНІКИ І ЦИФРОВОЇ ТЕХНІКИ) Анотація   PDF
I. A. Roshchyk
 
26 - 50 з 341 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>