Серія Економічні науки

У збірнику публікуютьсяі наукові статті з економічних наук.

Призначений для наукових працівників, інженерів, аспірантів та студентів навчальних закладів.