ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА МІГРАЦІЯ: СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ КРАЇНИ

O. О. Oliinyk, D. S. Pozharskyі, T. V. Torianyk

Анотація


В статті досліджено сутність поняття «інтелектуальна міграція» та суміжних термінів. Проаналізовано вплив міграції висококваліфікованих працівників на економічне зростання країни. За результатами кореляційного аналізу визначено, що привабливість країни для талантів суттєво та сильно впливає її на економічне зростання.


Ключові слова


міграція; знання; інтелектуальна міграція; населення; відтік мізків; приріст мізків.

Повний текст:

PDF

Посилання


World Migration Report 2020. International Organization for Migration. URL: https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf (дата звернення: 07.09.2021).

Mueller Ch. Migration & knowledge transfer. NVVN. URL: https://nvvn.nl/migration-knowledge-transfer/ (дата звернення: 07.09.2021).

Manpower Group Employment Outlook Survey Q3 2021. Global Results. Manpower Group. URL: https://go.manpowergroup.com/hubfs/Talent%20Shortage%202021/MPG_2021_Outlook_Survey-Global.pdf (дата звернення: 07.09.2021).

Островський І. А., Рибак Г. І. Освітні аспекти міжнародної інтелектуальної міграції. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2019. Вип. 25. С. 42–45.

Давидюк Л. П. Інтелектуальна міграція трудових ресурсів в умовах глобалізації. Ефективна економіка. 2019. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2019/71.pdf (дата звернення: 07.09.2021).

Малиновська О. А. Міграційна політика: глобальний контекст та українські реалії : монографія. НІСД, 2018. 472 с.

Talent Attractiveness. OECD. URL: https://www.oecd.org/migration/talent-attractiveness/ (дата звернення: 07.09.2021).

World Development Indicators database. World Bank. URL: https://databank.worldbank.org/data/download/GNIPC.pdf (дата звернення: 07.09.2021).

Власова Т. Р. Міжнародна інтелектуальна міграція: від «відпливу умів» до їх циркуляції. Демографія, економіка праці, соціальна економіка та політика. 2020. Вип. 1–2. С. 315–325.
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve320218

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.