АНАЛІЗ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВАХ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ

L. О. Malanchuk, Yu. V. Zhakun

Анотація


У статті досліджуються особливості електронного документообігу, його переваги та недоліки. Проаналізовано наявне нормативно-правове забезпечення функціонування системи. Наведено основні відмінності між паперовою системою документації та системою електронного документообігу. Визначено основні завдання, які повинні виконуватися в ході використання системи електронного врядування. На основі встановлення та систематизації існуючих проблем запропоновано шляхи їх вирішення та вдосконалення системи електронного документообігу в державній установі.


Ключові слова


документація; державні органи; нормативні документи; документообіг; інформація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Електронний документообіг та захист інформації : навч. посіб. / за ред. Н. В. Грицяк. НАДУ, 2015. 84 с.

Інформаційно-аналітичне забезпечення органів місцевої влади : навч. посіб. / за ред. В. М. Дрешпака. Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. 160 с.

Копняк К. В., Покиньчереда В. В. Електронний документообіг в публічному управлінні: проблеми впровадження, переваги та перспективи. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/10_2020/37.pdf (дата звернення: 10.09.2021).

Матвієнко О. В. Основи організації електронного документообігу : навч. посіб. К. : Центр учбової л–ри, 2018. 111 с.

Олуйко В. Інформаційне забезпечення державної служби. Менеджер. 2013. № 2 (24). С. 12–17.

UN E-Government Knowledgebase. Country Data (2020). URL: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data-Center (дата звернення: 10.09.2021).
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve320217

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.