РОЛЬ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ В РОЗКРИТТІ СУСПІЛЬНОЇ КОРИСНОСТІ БІЗНЕСУ

S. О. Levytska, Yu. V. Kucher

Анотація


Стаття присвячена розкриттю поняття «інтегрована звітність», дослідженню її ролі в соціально-економічному напрямку розвитку бізнесу, ідентифікації передумов формування інтегрованої звітності та його етапів. Наведено альтернативи імплементації міжнародної практики запровадження інтегрованої звітності, узагальнено переваги та недоліки неврегульованої на державному рівні її форм та змісту. Розкрито доцільність оприлюднення підприємством нефінансових показників інтегрованої звітності для обґрунтування привабливості господарської діяльності підприємства, його впливу на соціально-економічний регіональний розвиток, перспективу бізнесу в цілому. Наведено переваги бізнесу, який дотримується норм і правил соціальної відповідальності, серед яких: полегшений механізм доступу до нових ринків та залучення додаткових інвестицій; сприятливий до зростання обсягів реалізації товарів або послуг клімат ринку; збільшення прибутків. За даними проведеного в роботі дослідження показників Звіту про управління на прикладі приватного акціонерного товариства узагальнено нефінансові показники, що мають найбільший вплив на результативність бізнесу як для досліджуваного суб’єкта, так і для інших вітчизняних підприємств.

Ключові слова


інтегрована звітність; підприємство; господарська діяльність; Звіт про управління; соціальна відповідальність бізнесу; нефінансові показники.

Повний текст:

PDF

Посилання


The integrated report framework. URL: https://www.accaglobal.com/ca/en/student/exam-support-resources/professionalexams-study-resources/strategic-business-reporting/technical-articles/integratedreport.html (дата звернення: 18.09.2021).

Воробей В., Жуковська І., Соціальна відповідальність бізнесу. Українські реалії та перспективи. URL: http://svb.ua/sites/default/files/Analitichniy_Material_do_Sluhan_FINAL.pdf (дата звернення: 18.09.2021).

Марк Блейні Стюарт. Інтегрована звітність – поверніть упевненість своїм інвесторам! Вісник МСФЗ. 2017. № 7. URL: https://msfz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/FZ001253 (дата звернення: 18.09.2021).

Мулик Т. О., Ващілова Н. В., Інтегрована звітність підприємства: стан та перспективи розвитку. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2019/61.pdf (дата звернення: 18.09.2021).

Нефінансова інформація: чому бізнесу важливо її використовувати. URL: https://devisu.ua/uk/stattia/nefinansova-informaciya-chomu-biznesu-vazhlivoii-vikoristovuvati- (дата звернення: 18.09.2021).

Основні поняття та модель концепції результативності. URL: http://www.cpk.org.ua/index.phpoption=com_content&view=article&id=237 (дата звернення: 18.09.2021).

Соціальна відповідальність бізнесу. URL: https://cutt.ly/UEMzban (дата звернення: 18.09.2021).

Сторожук Т. М., Бабак А. М. Основні переваги та недоліки інтегрованої звітності підприємства. URL: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/3824/1/4030_IR.pdf (дата звернення: 18.09.2021).

Удосконалення методики оцінки комплексного стану підприємства на основі інтегрованої фінансової звітності. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/2/129.pdf (дата звернення: 18.09.2021).

Шевчук Н. С. Інтегрована звітність: поняття та економічна сутність. URL: eapk.org.ua/sites/default/files/eapk/2018/12/eapk_2018_12_p_95_102.pdf (дата звернення: 18.09.2021).
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve320215

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.