ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

N. E. Kovshun, N. S. Pіatka, I. А. Zhydyk

Анотація


В статті визначено зміст екологічних інвестицій та виділено їх характерні ознаки. Із врахуванням основних напрямів здійснення екологічного інвестування представлено семантичну модель взаємодії між його об’єктами та суб’єктами. Висвітлено результати дослідження основних напрямів фінансування природоохоронної діяльності в Україні. Встановлено тренди зміни номінального та реального обсягів капітальних інвестицій на охорону навколишнього природного середовища. Проведене ретроспективне дослідження їх складових. Визнано низьким рівень інвестиційного забезпечення охорони навколишнього середовища в Україні. Показано актуальність проблеми адекватної оцінки доцільності та ефективності екологічних інвестицій. З урахуванням наукових розробок міжнародних організацій та провідних аналітичних центрів світу, розроблено пропозиції щодо методики оцінювання ефективності екологічного інвестування. Виділено етапи та рівні такого оцінювання. В результаті апробації  запропонованого методичного підходу встановлено динаміку інтегрального індексу ефективності екологічного інвестування в Україні в цілому та у
регіональному розрізі.

Ключові слова


екологічні інвестиції; ефективність; фінансування екологічних інвестицій; критерій ефективності; методичний підхід; інтегральний показник; Україна.

Повний текст:

PDF

Посилання


Аналіз дефініційної основи терміна «екологічні (зелені) інвестиції» та їх класифікація / Ігнатченко А. С. та ін. 2020.

Чигрин О. Ю., Красняк В. С. Теоретикоприкладні аспекти розвитку екологічного інвестування в Україні. 2015.

Тихенко В. С. Екологічні інвестиції в Україні: теоретично-прикладний аспект. Вісник Дніпропетровського університету. Сер. Економіка. 2013. № 21. Вип. 7 (4). С. 47–52.

Варламова І. С. Особливості екологічного інвестування в національній економіці. Інноваційна економіка. 2016. № 1–2. С. 158–162.

Квактун О. О. Реальні екологічні інвестиції як дієвий інструмент сталого проектування та будівництва регіонів України. Економічний простір. 2014. № 83. С. 68–77.

Скрипчук П. М., Строченко Н. І., Вега А. Ю. Соціо-еколого-економічні засади природокористування: інновації, інвестиції та механізм реалізації. 2014.

Латишева О. В. Екологічні інвестиції: сучасний стан та перспективи їх впровадження в Україні для забезпечення сталого розвитку держави. Экономический вестник Донбасса. 2018. № 1 (51).

Голян В. Інвестиції в екологію: джерела, форми та резерви нарощення. Економіст. 2015. № 8. С. 7–11.

Петренко І. П. Екологічні інвестиції та джерела їх фінансування в Україні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Економіка і менеджмент. 2018. № 32. С. 62–68.

Ліпич Л., Глубіцька Т. Оцінка ефективності вкладення інвестицій в екологічні проекти за синергетичним ефектом. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2015. № 3. С. 28–34.

Швець В. Я., Роздобудько Е. В., Соломіна Г. В. Агрегована методика багатокритеріальної економіко-екологічної експертизи екологоорієнтованих інвестиційних проектів. Науковий вісник Національного гірничого університету. 2013. № 3. С. 139–144.

Ковшун Н. Е., П’ятка Н. С. Екологічні інвестиції: сутність та види. Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. 2018. № 23. Вип. 8. С. 170–174.

Варламова С. І., Драган І. В. Інвестиційне забезпечення екологічних проектів суб’єктів господарювання. Агросвіт. 2019. № 5. С. 41–46.

П’ятка Н. С. Методологія оцінювання економічної ефективності екологічного інвестування. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Сер. Економічні науки. 2019. Вип. 4 (88). С. 235–247.
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve320214

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.