ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ОРЕНДНО-ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

O. M. Harnaha

Анотація


У статті розглянуто теоретико-методичні аспекти розвитку орендноземельних відносин. Наголошено, що одним із основних завдань підвищення ефективності діяльності агропромислового комплексу країни є екологізація використання земельно-природного потенціалу та розвиток ефективних орендно-земельних відносин у сільському господарстві. При цьому важливо зазначити, що розвиток орендноземельних відносин залежить від політичних, економічних, фізичних та
організаційних факторів.


Ключові слова


орендно-земельні відносини; земельно-природний потенціал; оренда землі; сільськогосподарське виробництво; договір оренди.

Повний текст:

PDF

Посилання


Дехтяренко Ю. Ф. Методичні основи грошової оцінки земель в Україні : навч. посіб. К. : Профі, 2007. 624 с.

Земельний кодекс України: діюче законодавство з коментарями. Х. : ООО «Одисей», 2002. 600 с.

Семчик В. І. Проблеми права власності та господарювання у сільському господарстві : монографія. К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2008. 216 с.

Корнєєв Ю. В. Земельне право : навч. посіб. К. : Центр учбової літератури, 2009. 240 с.

Макаренко А. П. Теорія і практика державного регулювання в аграрній сфері : монографія. К. : ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН, 2009. 636 с.

Богач Л. В. Організаційно-економічна оцінка функціонування аграрних формувань на основі оренди сільськогосподарських земель. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2014. Вип. 200. С. 41–47.
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve320212

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.