ЕФЕКТИВНІСТЬ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

L. Kh. Tykhonchuk, T. O. Chubok

Анотація


У статті описано дослідження ефективності публічного управління у сфері культури у Рівненській області. Здійснено аналіз сутності та особливостей трансформації публічного управління у сфері культури в умовах реформи децентралізації. Доводиться актуальність запровадження змін у функціонуванні закладів культури з метою задоволення потреб місцевої громади в сучасних умовах. Акцентовано увагу на необхідності законодавчих інновацій, що забороняють нецільове використання або перепрофілювання місцевих культурних інституцій для забезпечення ефективності публічного управління. Вказується на необхідність розробки та впровадження нової моделі роботи закладів культури в умовах реформи децентралізації. Розглянуто особливості покращення функціонування установ соціальної сфери для забезпечення ефективності управління, за рахунок грантових організацій, міжнародних та українських фондів з досвіду Рівненської області.

Ключові слова


культура; децентралізація; ефективність публічного управління у сфері культури; УКФ; грант.

Повний текст:

PDF

Посилання


Митник А. А., Бутко Л. В., Данийленко В. Є. Основні проблеми здійснення діяльності закладами культури в умовах децентралізації. Молодий вчений : журнал. 2020. № 10 (86) С. 83–85.

Олексенко Р. І. Управління сферою культури в умовах соціально-економічної трансформації. Виклики ХХІ століття: наука, філософія, освіта : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. м. Суми, 21–22 груд. 2019 р. м. Суми.

Ситник П. К., Купрійчук В. М., Карлова В. В., Небожук Р. А. Принципи децентралізації державного управління у сфері культури. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 2. С. 89–94.

Децентралізаційні виклики управлінням культурою, справами молоді та спорту (Рівненський регіон) : матеріали круглого столу. м. Рівне, 22 квітня 2021 р. URL: https://cutt.ly/0E9TpFU (дата звернення: 09.09.2021).

Про культуру : Закон України від 14 грудня 2010 р. № 2778-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2778-17 (дата звернення: 09.09.2021).

Деякі питання діяльності Міністерства культури та інформаційної політики : Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 16 жовтня 2019 р. № 885. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/885-2019-%D0%BF (дата звернення: 09.09.2021).

Управління культури і туризму : вебсайт. URL: http://cultrv.gov.ua/ (дата звернення: 09.09.2021).

Про відділ культури, молоді та спорту Сарненської районної державної адміністрації : Положення від 12 лютого 2020 р. № 25. URL: https://sarny-rda.gov.ua/ (дата звернення: 09.09.2021).

Ліквідувати заклад культури можна лише з дозволу МКІП. Укрінформ : вебсайт. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3177740-likviduvati-zaklad-kulturi-moznalise-z-dozvolu-mkip-tkacenko.html (дата звернення: 09.09.2021).

2020-й важкий, але результативний рік у сфері культури Рівненщини. Рівненська обласна державна адміністрація : вебсайт. URL: https://www.rv.gov.ua/news/2020-j-vazhkijale-rezultativnij-rik-u-sferi-kulturi-rivnenshchini (дата звернення: 09.09.2021).

Малі міста-великі враження: три проекти Рівненщини стали переможцями. Рівне 1 : вебсайт. URL: https://rivne1.tv/news/105980-mali-mistaveliki-vrazhennya-triproekti-rivnenshchini-stali-peremozhtsyami (дата звернення: 09.09.2021).
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve3202113

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.