ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ МЕНЕДЖМЕНТУ

A. О. Radko, N. E. Kovshun, I. D. Melnуk

Анотація


Стаття присвячена визначенню відповідності навиків працівників органів  управління природокористуванням і охороною навколишнього середовища України сучасним трендам цифрової  економіки.  Досліджено рівень використання інформаційних технологій  загалом та  відповідної трансформації потреб менеджменту. Показано  роль  інформаційно-цифрових технологій для підвищення ефективності об’єкта  управління. Досліджено інформаційно-аналітичні системи, які реалізовані в  органах управління природокористуванням і охороною  навколишнього середовища в Рівненській області на трьох рівнях: обласному,  районному та міському. Проведено опитування адміністративного  персоналу. Описана систематизація циркулюючих документів  здійснюється за рядом класифікаторів. В умовах цифровізації  автоматизовані системи управління виконують різноманітні функції. Визначено, що основною потребою, що задовольняється з використанням цифрових технологій, є архівування та реєстрація документів. На районному рівні зареєстровано більше всього органів управління, де комп’ютерну інформаційноаналітичну систему або її елементи не  впроваджено. Доведено низький рівень і незацікавленість керівників у використанні інформаційного забезпечення в процесі прийняття управлінських рішень. встановлено, що для інформаційного підтримки управлінської діяльності найбільшим попитом користуються бази даних з питань фінансово-економічної діяльності, нормативно-правового, кадрового, ресурсного, матеріальнотехнічного забезпечення та еколого-статистичні. Визначені головні завдання, які повинна вирішувати інформаційно-аналітична система з питань охорони природного середовища України, в умовах цифровізації. Інформаційно-аналітична система повинна бути диференційована та орієнтована на сучасні потреби управління природокористуванням; поєднанням екологічних, економічних та нормативних підсистем забезпечувати комплексний аналіз інформації; орієнтована на перспективу розвитку охорони довкілля в умовах цифровізації. 

Ключові слова


інформаційно-цифрові технології; менеджмент; цифровізація; управлінські запити; інформаційно-аналітична система.

Повний текст:

PDF

Посилання


Lakhno V. A. and Tretynyk V. V. Information technologies for maintaining of management activity of universities. Computer Science, Engineering and Education Applications. 2018.

Rosenkranz, C., & Holten, R. The variety engineering method: analyzing and designing information flows in organizations. Information Systems and EBusiness Management. 2011. 9(1), 11–49.

Zieba, M. Knowledge Flows in KIBS Companies: Theoretical Framework and Study Description. In Understanding Knowledge-Intensive Business Services. 2021. 123–151.

Pinsonneault, A., & Rivard, S. Information technology and the nature of managerial work: From the productivity paradox to the Icarus paradox?. MIS quarterly. 1998. 287–311.

Уманський Ю. В. Інформація як основа інформаційного аналітичного забезпечення державного управління. Економіка та держава. 2007. № 11. С. 87–88.

Воскобоєва О. В., Голобородько А. Ю. Класифікація інформаційних логістичних потоків процесноситемного підходу управління підприємством в умовах цифровізації економічних

процесів. 2019.

Коптєва, Г. М. Забезпечення економічної безпеки підприємства торгівлі в умовах цифровізації. Doctoral dissertation. Наукова економічна організація «Перспектива». 2020.

Гараєв М. Управління інвестиційними проектами на підприємствах залізничного транспорту в умовах цифровізації економіки. Причорноморські економічні студії. 2019. (40). 76–80.

Miles R. E., Snow, Ch. C. Organizational strategy, structure, and process. New York : McGraw-Hill Book Co, 1978. 546–562.
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve3202111

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.