ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПАЛИВА ЯК СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМ СЛІДОМ

О. V. Pavelko, A. M. Velihurska, K. O. Livenda

Анотація


У статті досліджено ідентифікацію організації бухгалтерського обліку, запропоновано її авторське тлумачення. Визначено етапи організації облікового процесу палива як одного з головних вичерпних та дороговартісних ресурсів для роботи автомобілів, що під час згоряння у двигуні спричиняє викиди небезпечних для здоров’я людей та довкілля речовин. Встановлено, що узагальнення інформації про обсяги використаного палива є необхідною умовою оцінки рівня викидів забруднюючих речовин в атмосферу, вжиття дієвих заходів для зниження рівня антропогенного впливу на навколишнє середовище, що своєю чергою відображається в показнику «екологічний слід». Наведено форми статистичної звітності, які містять відомості про паливо та обсяги його використання. Охарактеризовано відповідні показники статистичної звітності. Проаналізовано вміст основних забруднюючих речовин в атмосферному повітрі міст Україні за даними спостережень гідрометеорологічних організацій. Досліджено динаміку викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря України за 2000-2010 рр.

Ключові слова


організація обліку; паливо; інформаційне забезпечення; управління; екологічний слід.

Повний текст:

PDF

Посилання


Качмар О. В. Теоретичні основи організації бухгалтерського обліку на підприємстві. Ефективна економіка. 2014. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3367 (дата звернення: 28.08.2021).

Бондаренко Н. М. Теоретичні основи організації обліку на підприємстві. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. № 4. С. 10-14.

Васільєва Л. М., Чепець О. Г. Поняття та основні передумови раціональної організації обліку. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 14. С. 31-33.

Фабіянська В. Сутність організації бухгалтерського обліку. Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. 2014. № 19. С. 214-222.

Гуцайлюк Л., Шулякова А. Організація обліку на підприємствах різних форм власності: стан та перспективи розвитку. Науковий вісник МНУ імені В. Сухомлинського. 2018. № 2 (11). С. 146-151.

Щодо паливно-мастильних матеріалів: лист Державного Комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 31.07.2009 р. № 7855-1-5/19. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v7855609-09?lang=uk#Text (дата звернення: 30.08.2021).

Податковий кодекс України: від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua. (дата звернення: 30.08.2021).

Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства: наказ Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. № 635. URL: https://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 30.10.2021).

Крот Ю. Талони, смарт- та скретч-картки на пальне: що та як правильно застосовувати. Бюджетна бухгалтерія. 2015. № 41. URL: https://i.factor.ua/ukr/journals/bb/2015/november/issue-41/article-13063.html (дата звернення: 31.08.2021).

Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті: затв. наказом Міністерства транспорту України від 10.02.1998 р. № 43. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0043361-98#Text (дата звернення: 31.08.2021).

Екологічний слід. Вікіпедія. 2019. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4 (дата звернення: 28.08.2021).

Perkins S. The best way to reduce your carbon footprint is one the government isn’t telling you about. Science. 2017. URL: https://www.science.org/content/article/best-way-reduce-your-carbon-footprint-one-government-isn-t-telling-you-about (дата звернення: 28.08.2021).

Ripple W. J., Wolf C., Newsome T. M., Galetti M., Alamgir M., Crist E., Mahmoud M. I., Laurance W. F. World Scientists’ Warning to Humanity: A Second Notice. BioScience. 2017. No. 12. URL: https://doi.org/10.1093/biosci/bix125 (дата звернення: 28.08.2021).

Carrington D. Avoiding meat and dairy is ‘single biggest way’ to reduce your impact on Earth. The Guardian. 2018. URL: https://www.theguardian.com/environment/2018/may/31/avoiding-meat-and-dairy-is-single-biggest-way-to-reduce-your-impact-on-earth дата звернення: 28.08.2021).

Викиди від транспорту і як з ними боротися. Федерація роботодавців автомобільної галузі. 2020. URL: https://fra.org.ua/uk/an/publikatsii/analitika/vikidi-vid-transportu-i-iak-z-nimi-borotisia (дата звернення: 30.08.2021).

Павленко О. В. Актуальні питання забруднення атмосферного повітря. Державна екологічна інспекція України. 2021. URL: https://www.dei.gov.ua/posts/1563 (дата звернення: 30.08.2021).

Огляд стану забруднення навколишнього природного середовища на території України за І півріччя 2021 року (за даними спостережень Національної Гідрометслужби України). Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського. 2021. 19 с.

Економічна статистика. Навколишнє природне середовище. Державна служба статистики України. 2021. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/ns.htm (дата звернення: 30.08.2021).
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve3202110

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.