СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФУНКЦІОНУВАННЯ МІКРО-, МАКРО- ТА МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНЦЕПЦІЇ ЕКОНОМІКИ ЩАСТЯ

Y. V. Vashai, O. V. Zinkevych

Анотація


У статті розглядаються історичні підходи до формування економічної теорії щастя. Досліджено показники валового внутрішнього продукту та валового національного щастя як індикаторів досягнень національної політики. Проаналізовано передумови формування теорії економіки щастя, її економічний та етичний контекст, дискусійні погляди на можливість кількісного вимірювання щастя.

Ключові слова


економіка щастя; ВВП; етика; економічна поведінка; Валове національне щастя.

Повний текст:

PDF

Посилання


Воробьев Е. М., Демченко Т. И. Экономика счастья как новая экономическая парадигма. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. 2013. № 1086. Вип. 2. С. 74-77. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhMv_2013_1086_2_15 (дата звернення: 02.09.2021 р.).

Сакс Дж. Экономика счастья. URL: http://www.project-syndicate. org/commentary/sachs181/Russian (дата звернення: 02.09.2021 р.).

Липов В. В. Альтернативні парадигми економічної теорії: між багатством націй та суспільним щастям. Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця: міжнар. наук. конф. (31 травня-1 червня 2018 р.) Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. С. 87-88.

Hanna Vereshchahina and Fedir Shigol (2020). Theoretical foundations, practice, and empirical approaches to assessing the economy of happiness. Development Management, 18(2), 33-42. doi:10.21511/dm.18(2).2020.04. (дата звернення: 02.09.2021 р.).

Лавриненко В. М. Запити економічних смислів щастя. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. 2013. № 3. С. 56-60.

Світове дослідження цінностей в Україні 2020. URL : http://ucep.org.ua/wp-content/uploads/2020/11/WVS_UA_2020_report_WEB.pdf. (дата звернення: 02.09.2021 р.).

Liberto D. Happiness Economics. URL: https://www.investopedia.com/terms/h/happiness-economics.asp (дата звернення: 02.09.2021 р.).

Fox Justin. The Economics of Well-Being. Harvard Business Review. URL: https://hbr.org/2012/01/the-economics-of-well-being (дата звернення: 02.09.2021 р.).
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve320211

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.