ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАПРЯМИ ПОДОЛАННЯ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ

Н. M. Yurchуk, M. M. Chovpylo

Анотація


Досліджено тенденції безробіття в Україні. Проведено аналіз залучення безробітних до активних та пасивних програм в системі Державної служби зайнятості. Доведено вплив макроекономічних факторів на безробіття населення. Визначено основні проблеми та напрями зниження безробіття в Україні.


Ключові слова


безробіття; рівень безробіття; допомога по безробіттю.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ярова Л. Г. Аналіз рівня безробіття в Україні та напрямки його подолання. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 4. С. 752–755.

Про зайнятість населення : Закону України від 05.07. 2012 № 5067-VI.

Надання послуг населенню та роботодавцям Державною службою зайнятості : статистичні дані. Державна служба зайнятості України. URL: http://www.dcz.gov.ua/. (дата звернення: 15.01.2019).

Labor market (Database 2010-2017) / European Commission. Eurostat. [Electronic resource]. – Accessed at: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (дата звернення: 15.01.2019).

REFERENCES:

Yarova L. H. Analiz rivnia bezrobittia v Ukraini ta napriamky yoho podolannia. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky. 2015. Vyp. 4. S. 752–755.

Pro zainiatist naselennia : Zakonu Ukrainy vid 05.07. 2012 № 5067-VI.

Nadannia posluh naselenniu ta robotodavtsiam Derzhavnoiu sluzhboiu zainiatosti : statystychni dani. Derzhavna sluzhba zainiatosti Ukrainy. URL: http://www.dcz.gov.ua/. (data zvernennia: 15.01.2019).

Labor market (Database 2010-2017) / European Commission. Eurostat. [Electronic resource]. – Accessed at: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (data zvernennia: 15.01.2019).
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve3201822

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.