ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ SWOT-АНАЛІЗУ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЗАПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО І ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В КП «РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ»

О. M. Klymenko, B. O. Korol

Анотація


У статті проаналізовано внутрішнє і зовнішнє середовища одного з провідних медичних закладів Рівненської області – комунального підприємства «Рівненська обласна дитяча лікарня». За результатами використаного методу SWOT-аналізу сформульовано візію, місію. Методом декомпозиції візія і місія деталізовані до рівня стратегічних цілей подальшого розвитку, що є головною передумовою запровадження стратегічного і операційного  менеджменту на підприємстві.


Ключові слова


місія; візія; стратегія; SWOT-аналіз; стратегічний і операційний менеджмент; медична реформа; комунальне підприємство «Рівненська обласна дитяча лікарня» (КП «РОДЛ»).

Повний текст:

PDF

Посилання


Немцов В. Д., Довгань Л. Є. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. К. : «ЕкспресПоліграф», 2002. 560 с.

Шершньова З. Є. Стратегічне управління : підручник. 2-ге вид., перероб. і доп. К. : КНЕУ, 2004. 699 с.

Кіндрацька Г. І. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. К. : Знання, 2006. 366 с.

Стратегічне дослідження регіонів України за допомогою SWOT-аналізу : кол. моногр. / за ред. О. Л. Тоцької. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. 180 с.

Ансофф И. Стратегический менеджмент. Классическое издание. 1-е изд. СПб. : Питер, 2009. 344 с.

Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива / пер. с французского. СПб. : Наука, 1996. 589 с.

Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов. М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. 464 с.

Стратегія розвитку комунального підприємства «Рівненська обласна дитяча лікарня» Рівненської обласної ради на період 2020–2025 рр. / Л. Ф. Кожушко, Б. О. Король, Р. М. Костюкевич, Н. А. Фроленкова, В. Я. Бойко, А. І. Кирилюк, Л. С. Філик ; за заг. ред. Б. О. Короля. URL: https://drive.google.com/file/d/1nJ_IxkqFkdIRU3z5eon6gpFYNeifW9Ed/view. (дата звернення: 15.05.2021).
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve220217

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.