ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ НА ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА ЇХ ОПТИМІЗАЦІЯ

О. V. Zaiachkivska, L. M. Stasiuk

Анотація


У статті розглянуто видатки бюджету України і місце в них, охорони здоров’я. Визначено основні проблеми та запропоновано шляхи оптимізації фінансування охорони здоров’я, зокрема, продовження застосування діючої моделі фінансування системи охорони здоров’я за рахунок загальних надходжень до бюджету та пулінгу ресурсів в Національній службі здоров’я України. Проведення реформування системи охорони здоров’я забезпечить відчутні результати у вигляді поліпшення показників здоров’я та зниження фінансового тягаря для населення.


Ключові слова


охорона здоров’я; система охорони здоров’я; фінансування охорони здоров’я; видатки на фінансування охорони здоров’я.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бюджетний простір для системи охорони здоров’я в Україні. URL:

https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/463872/UKR-Budgetaryspace-for-health-ukr.pdf (дата звернення: 15.05.2021).

Державна казначейська служба України. Підрозділ ІІ.2 «Видатки за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету» розділу ІІ «Видатки». URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/richnij-zvit-provikonannyaderzhavnogo-byudzhetu-ukrayiniza-2019-rik (дата звернення: 15.05.2021).

Державна служба статистики України. URL: https://ukrstat.org/en/operativ/menu/menu_e/cit.htm (дата звернення: 15.05.2021).

Куцак Ю. Г. Фінансування охорони здоров’я та медичне страхування в Україні. URL: http://www.rusnauka.com/Medecine (дата звернення: 15.05.2021).

Сіташ Т. Д. Фінансування системи охорони здоров’я в Україні: тенденції та реформування. Механізм регулювання економіки. 2012. № 1. С. 164–169.

Заячківська О. В. Удосконалення організації контролю доходів і видатків бюджетних медичних установ. Вісник Українського державного університету водного господарства та природокористування : зб. наук. праць. Економічні науки. Рівне : НУВГП, 2003. № 4 (23). С. 19–27.

Заячківська О. В. Методика контролю доходів і видатків бюджетних медичних установ. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. Житомир, 2004. № 1 (27). С. 74–79.

Заячківська О. В. Методика складання кошторису доходів і видатків у бюджетних медичних установах із застосуванням програмно-цільового методу. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : зб. наук. праць. Економіка. Рівне : НУВГП, 2004. Ч. 3. № 4 (28). С. 96–105.

Заячківська О. В. Економічна сутність видатків і витрат бюджетних медичних установ. Стан та проблеми інноваційної розбудови України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 5 березня 2008 року). Дніпропетровськ : «Наука і освіта», 2008. Том 2. С. 47–50.

Заячківська О. В. Медичне страхування як один із шляхів реформування системи охорони здоров’я. Збірник наукових праць Черкаського державного технічного університету. Сер. Економічні науки. Черкаси : ЧДТУ. 2008. Вип. 21. С. 162–166.
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve220216

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.