УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ЯК ЧИННИК СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

О. V. Zaiachkivska, Y. S. Semeshchuk

Анотація


Публікацію присвячено узагальненню категорії активів та обґрунтуванню економічної діяльності підприємства з управління ними. Досліджено основні аспекти управління оборотними та необоротними активами. Здійснено аналіз та виокремлено основні цілі та завдання управління активами підприємства. Визначено ключові напрямки оптимізації системи активів, обґрунтовано пріоритетні шляхи підвищення ефективності управління активами підприємства. Для формування оптимальної структури активів підприємства запропоновано створити персоніфіковану стратегію управління активами, яка б базувалась на загальних принципах підвищення ефективності такого управління.


Ключові слова


активи; управління активами підприємства; оптимізація системи активів; оборотні активи; необоротні активи.

Повний текст:

PDF

Посилання


Лотюк М. В. Управління активами підприємства. Економічні студії. 2017. № 1(14). С. 62–66.

Давиденко Н. М. Ліквідність та платоспроможність як показники ефективності фінансового менеджменту підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 2 (44). С. 36–40.

Олійник Т. О., Мірошниченко О. В. Основні напрями підвищення ефективності управління активами. Інвестиції : практика та досвід. 2014. № 21. С. 73–77.

Філімоненко О. С. Фінанси підприємства : навч. посіб. Київ : Кондор, 2018. 400 с.

Охрамович О. Р. Бухгалтерський облік запасів в країнах СНД : правове регулювання. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. 2018. № 4 (30). С. 198–203.

Сердюков К. Г., Андруха К. С. Управління активами та пасивами підприємства в сучасних умовах. URL: http://dspace.khif.edu.ua/bitstream/handle/123456789/148/Управління%20активами%20та%20пасивами%20підприємства%20в%20сучасних%20умовах.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 15.05.2021).
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve220215

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.