ОЦІНКА ЗАДОВОЛЕНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ HR-БРЕНДОМ: МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ В УПРАВЛІННІ КОМПАНІЄЮ

N. M. Samoliuk, V. A. Mishchuk, S. O. Naіchuk

Анотація


В статті обґрунтовано важливість оцінювання HR-бренду компанії в розрізі його структурних атрибутів. Запропоновано методичний підхід для оцінювання задоволеності працівників внутрішнім HR-брендом шляхом анкетування з використанням методу семантичного диференціалу. Аргументовано доцільність використання результатів оцінки для формування та розвитку позитивного HR-бренду компанії.


Ключові слова


HR-бренд; бренд роботодавця; атрибути HR-бренду; оцінка внутрішнього HR-бренду; тип задоволеності працівників брендом.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ambler T., Barrow S. The employer brand. The Journal of Brand Management. 1996. № 4. Pp. 185–206.

Berthon P., Ewing M., Hah L. Captivating Company: Dimensions of Attractiveness in Employer Branding. International Journal of Advertising. 2005. Vol. 24. № 2. Pp. 151–172.

Punjaisri K., & Wilson A. The role of internal branding in the delivery of employee brand promise. Journal of Brand Management. 2007. 15(1). Pp. 57–70.

King C., & Grace D. Building and measuring employee-based brand equity. European Journal of Marketing. 2010. 44(7/8). Рp. 938–971.

Mangold W. G., Miles S. J. The employee brand: Is yours an all-star? Business Horizons. 2007. 50(5). Рp. 423–433.

Barrow S., Mosley R. The Employer Brand : Bringing the Best of Brand Management to People at Work. Wiley. 2005. 232 p.

Ванэкен Б. Бренд помощь / пер. с англ. СПб. : Питер, 2005. 336 с.

Бойетт Д. Гуру маркетинга / пер. с англ. М. : Эксмо. 2004. 320 с.

ЛеПла Дж. Стратегия развития бренда: Оригинальный практический инструментарий для лидерства вашего бренда. Днепропетровск : Баланс-Клуб, 2004. 384 с.

Дэвис С., Данн М. Бренд-билдинг / пер. с англ. под ред. В. Домнина. СПб. : Питер, 2005. 320 с.

King C., Grace D. Examining the antecedents of positive employee brand-related attitudes and behaviours. European Journal of Marketing. 2012. 46(3/4). Pр. 469–488.

Мансуров Р. HR-брендинг. Как повысить эффективность персонала. Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2011.

Балабанова Л. В., Сардак О. В. Діагностика конкурентоспроможності бренду підприємства-роботодавця. Економiчний часопис-XXI. 2014. № 1–2(1). С. 94–97.

Білорус Т. В., Фірсова С. Г. Методичний інструментарій оцінювання рівня задоволеності працівників внутрішнім HR-брендом компанії. Проблеми системного підходу в економіці випуск. 2020. Вип. 2(76). С. 54–61.

Перция В. Брендинг: курс молодого бойца. СПб. : Питер, 2005. 208 с.

Лейни Т. А., Семенова Е. А., Шилина С. А. Бренд-менеджмент : учеб.-практ. пособие. М. : Дашков и Кo, 2010. 228 с.

Осовицкая Н., Бруковская О. Как построить HR-Бренд вашей компании. 53 способа повысить привлекательность компании-работодателя. Питер, 2010. 288 с.

Мокіна С. М. Бренд роботодавця як інструмент підвищення ефективності використання персоналу на підприємствах молочної промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04. Київ, 2015. 22 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve2202118

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.