ТУРИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ РІВНЕНЩИНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

O. V. Popko, A. V. Ponomarenko, O. V. Popko

Анотація


У статті розглядається стан туристичної діяльності Рівненської області. Охарактеризовано основні програмні документи, які визначають пріоритети, завдання та заходи органів виконавчої влади області щодо розвитку господарського комплексу та соціальної сфери. Окреслено основні пріоритетні завдання розвитку туристичної діяльності області.

Ключові слова


туристична діяльність; туристичний збір; туристичний продукт; туристично-інформаційні офіси

Повний текст:

PDF

Посилання


Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні: монографія ; за заг. ред. М. Х. Шершуна. ГО «Рівненський центр маркетингових досліджень». Рівне : Видавець Олег Зень, 2016. 264 с.

Туризм в Украине. Словарь-справочник / авторы-составители В. О. Соловьев, Л. Д. Божко, М. Н. Поколодная. Х. : Мачулин, 2008.

Про соціально-економічне становище Рівненської області. URL: http://www.rv.ukrstat.gov.ua (дата звернення : 1.10.2018). 4. Стратегія розвитку Рівненської області на період до 2020 року. URL: http://surdp.eu/uploads/files Rivnenska_RDS_FINAL_UA.pdf (дата звернення : 01.10.2018).

Офіційний сайт Рівненської обласної державної адміністрації. URL: http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/487.htm (дата

звернення : 01.10.2018).

REFERENCES :

Perspektyvy rozvytku silskoho ta ekolohichnoho turyzmu v Ukraini: monohrafiia ; za zah. red. M. Kh. Shershuna. HO "Rivnenskyi tsentr marketynhovykh doslidzhen". Rivne : Vydavets Oleh Zen, 2016. 264 s.

Turyzm v Ukrayne. Slovar-spravochnyk / [Avtorу-sostavytely V. O. Solovev, L. D. Bozhko, M. N. Pokolodnaia]. Kh. : Machulyn, 2008.

Pro sotsialno-ekonomichne stanovyshche Rivnenskoi oblasti. URL: http://www.rv.ukrstat.gov.ua (data zvernennia: 1.10.2018). 4. Stratehiia rozvytku Rivnenskoi oblasti na period do 2020 roku. URL: http://surdp.eu/uploads/files Rivnenska_RDS_FINAL_UA.pdf

(data zvernennia : 01.10.2018).

Ofitsiinyi sait Rivnenskoi oblasnoi derzhavnoi administratsii. URL: http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/487.htm (data zvernennia : 01.10.2018).
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve120187

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.