УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В СФЕРІ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

S. I. Koval, Ye. A. Kovalchuk

Анотація


Якість туристичного продукту характеризується якістю послуг, що входять до його складу. При вивченні якості туристичних послуг виділяють три рівні: технічна, соціальна та якість навколишнього середовища. В умовах розвитку туристичної індустрії, обов’язковими вимогами є забезпечення безпеки життя і здоров’я; гарантія надання послуг; збереження майна туриста; охорона навколишнього середовища. Реалізація стратегії «управління якістю» може бути представлена в трьох варіантах: 1-й – формування якості управлінської діяльності у вищій і середній ланках управління; 2-й – формування якості управлінської діяльності в системі управління якістю; 3-й – формування якості на рівні технології реалізації туристських послуг. Для належного управління якістю продукту (послуги) в умовах конкурентного середовища і розширення ринків діяльності, в тому числі закордонних, компанії переходять на використання міжнародних стандартів, головним із яких є стандарт серії ISO 9000.

Ключові слова


управління якістю; стандарти; маркетингові інструменти; конкуренція; стратегічний маркетинг; конкурентне середовище

Повний текст:

PDF

Посилання


ISO 9000 как инструмент организационных изменений. URL: http://www.cfin.ru/management/iso9000/qm_for_changes.shtml (дата звернення : 01.10.2018).

Международный стандарт ISO 9000. URL: http://pqmonline.com/assets/files/pubs/translations/std/iso-9001-2015-(rus).pdf (дата звернення : 01.10.2018).

Международный стандарт ISO 9001. URL: http://www.pqm-online.com/assets/files/pubs/translations/std/iso-9000-2015-(rus).pdf (дата звернення : 01.10.2018).

Международный стандарт ISO 9002. URL: http://www.vniis.ru/wp-content/uploads/2017/04/iso-ts-9002-2016-rus.pdf (дата звернення : 01.10.2018).

Международный стандарт ISO 9004. URL: http://iso-management.com/wpcontent/uploads/2017/07/ISO-9004-2009.pdf (дата звернення : 01.10.2018).

Якість туристичного продукту. URL: http://library.if.ua/book/38/2552.html (дата звернення : 01.10.2018).

REFERENCES :

ISO 9000 kak іnstrument orhanіzatsyonnуkh іzmenenyi. URL:http://www.cfin.ru/management/iso9000/qm_for_changes.shtml (data

zvernennia : 01.10.2018).

Mezhdunarodnыyi standart ISO 9000. URL: http://pqm-online.com/assets/files/pubs/translations/std/iso-9001-2015-(rus).pdf (data zvernennia: 01.10.2018).

Mezhdunarodnyi standart ISO 9001. URL: http://www.pqm-online.com/assets/files/pubs/translations/std/iso-9000-2015-(rus).pdf (data zvernennia : 01.10.2018).

Mezhdunarodnyi standart ISO 9002. URL: http://www.vniis.ru/wpcontent/uploads/2017/04/iso-ts-9002-2016-rus.pdf (data zvernennia:

10.2018).

Mezhdunarodnyi standart ISO 9004. URL: http://isomanagement.com/wp-content/uploads/2017/07/ISO-9004-2009.pdf (data zvernennia : 01.10.2018).

Yakist turystychnoho produktu. URL: http://library.if.ua/book/38/2552.html (data zvernennia: 01.10.2018).
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve120184

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.