ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ МЕНЕДЖМЕНТУ

A. О. Radko, N. E. Kovshun, I. D. Melnуk

Анотація


Стаття присвячена визначенню відповідності навиків працівників
органів управління природокористуванням і охороною навколишнього
середовища України сучасним трендам цифрової економіки. Досліджено
рівень використання інформаційних технологій загалом та відповідної
трансформації потреб менеджменту. Показано роль інформаційноцифрових технологій для підвищення ефективності об’єкта управління.
Досліджено інформаційно-аналітичні системи, які реалізовані в органах
управління природокористуванням і охороною навколишнього
середовища в Рівненській області на трьох рівнях: обласному, районному
та міському. Проведено опитування адміністративного персоналу.
Описана систематизація циркулюючих документів здійснюється за рядом
класифікаторів. В умовах цифровізації автоматизовані системи
управління виконують різноманітні функції. Визначено, що основною
потребою, що задовольняється з використанням цифрових технологій, є
архівування та реєстрація документів. На районному рівні зареєстровано
більше всього органів управління, де комп’ютерну інформаційноаналітичну систему або її елементи не впроваджено. Доведено низький
рівень і незацікавленість керівників у використанні інформаційного
забезпечення в процесі прийняття управлінських рішень. встановлено,
що для інформаційного підтримки управлінської діяльності найбільшим
попитом користуються бази даних з питань фінансово-економічної
діяльності, нормативно-правового, кадрового, ресурсного, матеріальнотехнічного забезпечення та еколого-статистичні. Визначені головні
завдання, які повинна вирішувати інформаційно-аналітична система з
питань охорони природного середовища України, в умовах цифровізації.
Інформаційно-аналітична система повинна бути диференційована та
орієнтована на сучасні потреби управління природокористуванням;
поєднанням екологічних, економічних та нормативних підсистем
забезпечувати комплексний аналіз інформації; орієнтована на
перспективу розвитку охорони довкілля в умовах цифровізації.


Ключові слова


інформаційно-цифрові технології; менеджмент; цифровізація; управлінські запити; інформаційно-аналітична система.

Повний текст:

PDF

Посилання


Lakhno V. A. and Tretynyk V. V. Information technologies for maintaining of management activity of universities. Computer Science, Engineering and Education Applications. 2018.

Rosenkranz, C., & Holten, R. The variety engineering method:

analyzing and designing information flows in organizations. Information Systems and EBusiness Management. 2011. 9(1), 11–49.

Zieba, M. Knowledge Flows in KIBS Companies: Theoretical Framework and Study Description. In Understanding

Knowledge-Intensive Business Services. 2021. 123–151.

Pinsonneault, A., & Rivard, S.

Information technology and the nature of managerial work: From the productivity paradox to the Icarus paradox?. MIS quarterly. 1998. 287–311.

Уманський Ю. В. Інформація як основа інформаційногоаналітичного забезпечення державного

управління. Економіка та держава. 2007. № 11. С. 87–88.

Воскобоєва О. В., Голобородько А. Ю. Класифікація інформаційних логістичних потоків процесноситемного підходу управління підприємством в умовах цифровізації економічних

процесів. 2019.

Коптєва, Г. М. Забезпечення економічної безпеки підприємства

торгівлі в умовах цифровізації. Doctoral dissertation. Наукова економічна організація «Перспектива». 2020.

Гараєв М. Управління інвестиційними проектами на підприємствах залізничного транспорту в умовах цифровізації

економіки. Причорноморські економічні студії. 2019. (40). 76–80.

Miles R. E., Snow, Ch. C. Organizational strategy, structure, and process. New York : McGraw-Hill Book Co, 1978. 546–562.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.