СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ В ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

O. О. Osadcha

Анотація


У статті досліджується трансформація обліково-аналітичної
системи підприємства під впливом цифровізації економіки. Встановлено,
що на даному етапі соціально-економічного розвитку важливою
складовою бізнес-середовища, інструментом зростання
конкурентоспроможності підприємства є його соціальний капітал. З
метою оцінювання соціального капіталу підприємства у статті було
виокремлено його структуру та проаналізовано зміст окремих
компонентів: структурний, реляційний та когнітивний капітал.
Досліджено зміст балансового, ресурсного та економіко-теоретичного
підходів до оцінювання соціального капіталу.


Ключові слова


обліково-аналітична система; цифрова економіка; Індустрія 5.0; соціальний капітал; інтегрована звітність; оцінка.

Повний текст:

PDF

Посилання


Eight emerging technologies and six convergence themes you need to know about. URL: https://www.pwc.com/us/en/tech-effect/emerging-tech/essential-eighttechnologies.html (дата звернення: 07.09.2021).

Bourdieu, P. The forms of capital. Handbook of theory and research for sociology of Education. Ed. by J. Richardson. New York: reenwood Press, 1986. URL: http://faculty.georgetown.edu/irvinem/theory/Bourdieu-Forms-of-Capital.pdf (дата звернення: 07.09.2021).

The International Federation of Accountants (IFAC).

Enhancing Organizational Reporting: Integrated Reporting Key. January, 2017. URL:

https://www.ifac.org/publications-resources/enhancing-organizational-reportingintegrated-reporting-key (дата звернення: 07.09.2021).

International Integrated Reporting Framework. URL: http://integratedreporting.org/resource/international-irframework/ (дата звернення: 07.09.2021).

Capitals: Background Paper for International Integrated Reporting Council (IIRC). URL: http://www.theiirc.org/wpcontent/uploads/2013/03/IR-Background-PaperCapitals.pdf (дата звернення: 07.09.2021).

Nahapiet J., Ghoshal S. Social Capital, Intellectual Capital, and the Organizational Advantage. Academy of Management Review,

Вип. 23, № 2. С. 242–266. URL:

https://www.researchgate.net/publication/228314367_Social_Capital_Intellectual_Capital_and_the_Organizational_Advantage (дата звернення: 07.09.2021).

Harpham T. The Measurement of Community Social Capital Through Surveys. In: Kawachi I., Subramanian S.V., Kim D. (Eds). Social Capital and Health. N.Y., Springer, 2008. С. 51–62. URL:

https://www.researchgate.net/publication/225955308_The_Measurement_of_Community_Social_Capital_Through_Surveys (дата звернення 07.09.2021).

Каплан Роберт С., Нортон Дэйвид П. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. М.: ЗАО "Олимп-Бизнес", 2003. 214 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.