ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ У КОНТЕКСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

O. V. Zaiachkivska, B. M. Khibeba

Анотація


Публікацію присвячено вивченню тенденцій валютного регулювання в Україні. Проведено детальний аналіз особливостей здійснення валютного регулювання. У статті основну увагу приділено введенню в дію нового Закону України «Про валюту і валютні операції», який прийнято на зміну Декрету «Про систему валютного регулювання», надано порівняння їх основних положень. Окреслено ключові проблеми, які впливають на розвиток валютних операцій. На підставі проведеного дослідження автори пропонують напрями вдосконалення механізму валютного регулювання.


Ключові слова


валютне регулювання; зовнішньоекономічна діяльність; валютні операції.

Посилання


Pro valiutu i valiutni operatsii : Zakon Ukrainy vid 21.06.2018 № 2473-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19#Text (data zvernennia: 14.12.2020).

Novikova K. I., Novikova L. F. Problemy ta perspektyvy rozvytku rynku valiutnykh operatsii v Ukraini. Visnyk Akademii mytnoi sluzhby Ukrainy. Ser. Ekonomika. 2015. № 2. S. 81–87. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2015_2_10 (data zvernennia:

12.2020).

Viblyi P. I., Horbova Kh. V., Fedak B. A. Problemy valiutnoho

rehuliuvannia v Ukraini. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini : etapy stanovlennia i problemy rozvytku. 2015. № 819. S. 368–372. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2015_819_49. (data zvernennia: 14.12.2020).

Krupko Ya. Deiaki pytannia vdoskonalennia valiutnoho zakonodavstva Ukrainy. Pidpryiemstvo, hospodarstvo i pravo. 2018. № 8. S. 149–151.

Polozhennia «Pro zakhody zakhystu ta vyznachennia poriadku zdiisnennia okremykh operatsii v inozemnii valiuti» : Postanova Natsionalnoho banku Ukrainy vid 02.01.2019 № 5. URL: https://zakon.rada.gov.ua (data zvernennia: 14.12.2020).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.