МЕТОДИ ОЦІНКИ САНАЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ТА БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Z. S. Shуlo, L. O. Haponіuk

Анотація


В статті наведено основні підходи до визначення поняття
«санаційної спроможності» підприємства. Детально охарактеризовані
особливості методики оцінки санаційної спроможності та створення
дієвих механізмів управління підприємствами харчової промисловості.
На основі проведеного аналізу запропоновано систему показників для
визначення доцільності проведення санаційних заходів та встановлення
процедури банкрутства.


Ключові слова


санація; санаційна спроможність; банкрутство; механізм оцінки санаційних заходів; підприємства харчової промисловості.

Повний текст:

PDF

Посилання


Білоконь Т. М. Санація підприємств: організаційно-економічний механізм : монографія. Вінниця : ВНТУ, 2010. 152 с.

Благодєтєлєва-Вовк С. Л. Управління фінансовою санацією підприємств : навч. посіб. К. : Ніка-Центр, 2006. 248 с.

Боронос В. Г. Управління фінансовою санацією підприємств : навч. посіб. Суми : Вид-во СумДУ, 2010. 437 с.

Булович Т. В. Порівняльна характеристика методичних підходів до оцінки санаційної спроможності підприємства. Вісник

Хмельницького національного університету. 2009. № 6. С. 11–15.

Зінченко О. А. Теоретико-методологічні підходи до удосконалення механізму управління фінансовою санацією підприємства. Вісник Криворізького національного

університету. 2013. № 34. С. 305–309.

Карпунь І. Н. Антикризові заходи на підприємстві: управління, стратегія, цілі та завдання : монографія. Львів : Магнолія, 2008. 440 с.

Кондрашихін А. Б. Фінансова санація і банкрутство підприємств : навч. посіб. К. : Центр учбової літератури, 2007. 208 с.

Копилюк О. І. Фінансова санація та банкрутство підприємств : навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2009. 168 с.

Ларіонова К. Л. Формування складових елементів організаційно-економічного механізму управління санацією підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2012. № 6. Т. 2. С. 87–

Манойленко О. В. Підходи до оцінки санаційного потенціалу тимчасово неплатоспроможних суб’єктів господарювання. Економіка і держава. 2010. № 1. С. 60–63.

Мостова М. А. Санаційна спроможність підприємств харчової

промисловості в сучасних умовах. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vcndtu/2011_48/28.htm (дата звернення: 16.09.2020).

Терещенко О. О. Антикризове фінансове управління на

підприємстві : монографія. К. : КНЕУ, 2006. 268 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.