КОНТЕКСТ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ МІЖНАРОДНИХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Y. V. Sribna, V. V. Stupnytskyi, N. I. Stupnytska

Анотація


Розглянуто основні тенденції міжнародних міграційних процесів. В
дослідженні доведено, що максимальний пік міграційних процесів
припав на період 2015–2017 років. При цьому кінцевим маршрутом цих потоків є Німеччина, Франція, Англія. Вказано, що міграційна політика Європейського Союзу визначається так званим Шенгенським
протоколом. Проте він не є загальновизнаним та обов’язковим. Так,
Англія, Ірландія та Данія взагалі не беруть участі у розробці та реалізації єдиної європейської міграційної політики. Для інших країн впроваджені так звані міграційні квоти щодо залучення біженців та мігрантів. Проте розроблений квотний механізм не влаштовує більшість країн, особливо Італію, Грецію, Португалію (країни на межі прийому біженців із Африки та Східної Азії), а такі країни як Австрія та Швейцарія повністю відмовилась від прийому біженців.
Доведено, що в практичній управлінській діяльності, міграційна
політика зорієнтована на реалізацію програм, спрямованих на залучення трудових мігрантів відповідних професій, а також таких, що стимулюють репатріацію. Фактично, кожен уряд може застосовувати як м’які, так і жорсткі заходи щодо примусового виселення закордонних працівників.
Проте в сучасний період, ці заходи не дають відповідного ефекту,
навпаки, поширюється міграція за рахунок біженців та катастрофічно
зростає нелегальна міграція.
Виявлені концептуальні тенденції у розвитку трудової міграції в
період пандемії коронавірусної хвороби COVID-19. Проаналізовано
законодавчі зміни міграційної політики країн ЄС у зв’язку з ситуацією
«ідеальний шторм».
Вказано, що сучасна міжнародна міграційна політика зазнає
корінної зміни у зв’язку з багатовекторними чинниками в процесі
глобалізації, і буде орієнтуватися на упорядковану, безпечну, легальну, відповідальну та мобільну міграційну модель на базі новітньої цифрової економіки.

Ключові слова


міграція; міграційна політика; міжнародні міграційні процеси; пандемія коронавірусної хвороби COVID-19.

Повний текст:

PDF

Посилання


Демографи: населення Східної Європи скорочується, Західної – зростає. Європейська правда. Міжнародна безпека та інтеграція. URL: https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/06/23/7083535/ (дата звернення: 16.09.2020).

Комплексний демографічний прогноз України на період до 2050 р. : колектив авторів / за ред. чл.-кор. НАНУ, д.е.н., проф. Е. М. Лібанової. К. : Український центр соціальних реформ, 2006. 138 с.

Фітісова А., Солодько А. Міграційна криза в ЄС: статистика та аналіз політики. Аналітичний центр CEDOS. URL: https://cedos.org.ua/uk/articles/mihratsiina-kryza-v-yes-statystyka-ta-analizpolityky (дата звернення: 16.09.2020).

ЄС незадоволений діями Туреччини щодо стримування потоку біженців. Європейська правда. Міжнародна безпека та інтеграція. URL: https://www.eurointegration.com.ua/news/2016/01/8/7043114/

(дата звернення: 16.09.2020).

Португалія хоче прийняти 10 тис. мігрантів для покращення демографічної ситуації. Європейська правда. Міжнародна безпека та інтеграція. URL: https://www.eurointegration.com.ua/news/2016/02/22/7045223/ (дата звернення: 16.09.2020).

Офіційний сайт Migration data portal. URL: https://migrationdataportal.org/?i=stock_abs_&t=2019 (дата звернення: 16.09.2020).

О. Токарюк. Як Європа намагається зупинити потік мігрантів. Hromadske. URL: https://hromadske.ua/posts/yak-yevropa-namahaietsia-zupynyty-potik-mihrantiv (дата звернення: 16.09.2020).

Ердоган: Туреччина відкрила кордон в ЄС для сирійських біженців. Європейська правда. Міжнародна безпека та євроінтеграція України. URL: https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/02/29/7106951/ (дата звернення: 16.09.2020).

На території РФ нині проживає близько трьох мільйонів українців. Укрінформ. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2446886-urosii-zive-majze-tri-miljoni-ukrainciv-klimkin.html (дата звернення: 16.09.2020).

Шавалюк Л. Заробітчани. Актив чи тягар. Тиждень.ua URL:

https://tyzhden.ua/Economics/244555 (дата звернення: 16.09.2020).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.