ЕТАПИ ЕВОЛЮЦІЇ РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

L. V. Pashchuk

Анотація


У статті розглянуто еволюцію розвитку малого і середнього підприємництва в Україні, проаналізовано динаміку розвитку
підприємництва, зміни у державному регулюванні підприємницької
діяльності протягом 1991–2020 років. Особлива увага приділена питанням доступу до бізнес-знань та рівню освіти підприємців. Також було визначено кількість суб’єктів господарювання з розрахунку на 10 тисяч осіб наявного населення протягом зазначеного періоду. На
основі проведеного аналізу виділено чотири етапи розвитку малого і
середнього підприємництва в Україні. До них було віднесено етап зародження, етап зростання, етап адаптивного розвитку та етап
кризового розвитку.


Ключові слова


суб’єкти господарювання; підприємництво; малі і середні підприємства; бізнес-освіта; етапи розвитку підприємництва; міжнародні організації.

Повний текст:

PDF

Посилання


Українське суспільство. Двадцять років незалежності. Незалежний моніторинг : у 2 т. / за ред. д.філос.н. Є. І. Головахи, д.соц.н. М. О. Шульги. К. : Інститут соціології

НАН України, 2011. Т. 2. 480 с.

Горюнов Д., Кравченко О., Вдовенко Ю., Денисюк Г. Огляд МСП в Україні 2018/2019: Фокус на європейській інтеграції. Київ : 2020. URL: https://drive.google.com/file/d/1I2ckLnFpxcbePvy_ymQlJMi5Wci5RKxP/view (дата звернення: 16.09.2020).

Карпенко Н. В. Генезис малого та середнього бізнесу в Україні. Культура народов Причерноморья. 2007. № 103. С. 79–84.

Piasecki E. B. Policy on small and medium-sized enterprises in Central and Eastern European Countries. Warsaw : 1992. 263 p.

Білик В. Сучасні тенденції розвитку малого і середнього бізнесу в Україні. Ефективна економіка. 2012. № 3. URL:

http://www.economy.nayka. com.ua/?op=1&z=1012 (дата звернення: 16.09.2020).

Газуда М. В., Волощук Н. Ю. Регіональний розвиток сфери малого підприємництва. Ужгород : Видавництво «ФОП Сабов А. М.», 2017. 254 с.

Показники структурної статистики по суб’єктах господарювання з розподілом за їх розмірами. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2012/fin/osp/osp_u/osp_u.htm (дата звернення: 16.09.2020).

Факультет менеджмента и маркетинга. Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» : вебсайт. URL: https://kpi.ua/ru/fmm (дата звернення: 16.09.2020).

Україна у цифрах у 2010 році / Держкомстат України ; за ред.

О. Г. Осауленко. К. : Консультант, 2011. 260 с.

Статистичний щорічник України за 2007 рік / Державний комітет статистики України ; за ред. О. Г. Осауленко. К. : Консультант, 2007. 571 c.

Medina L., Schneider F. Shadow Economies around the World: what did we learn over the last 20 years? IMF Working Paper. 2018. URL: https://www.researchgate.net/publication/323189178_Shadow_Economies_Around_the_World_What_Did_We_Learn_Over_the_Last_20_Years (accessed: 22.08.2020).

OECD. Compendium of Enterprise Statistics in Ukraine 2018. URL: http://www.oecd.org/eurasia/competitiveness-programme/easternpartners/Compendium-Entreprise-Statistics-Ukraine-2018-EN.pdf (accessed: 22.08.2020).

Yankovyi O., Koval V., Trokhymets O., Karpenko M., Matskevich Y. Economic assessment of investment on the basis of production functions. Turismo: Estudos &Práticas. 2020. 2.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.