ВИКОРИСТАННЯ СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ФАХУ

Y. V. Krasovska

Анотація


У статті представлено системний аналіз використання статистичних
методів на всіх етапах студентських наукових досліджень економічного
спрямування. Описано критерії оцінки якості первинної інформації.
Розкрито новітні підходи до перевірки достовірності інформації та
перспективи використання сучасних модифікацій статистичних методів.
Представлено перспективність поєднання статистичних та економіко-математичних методів для поглиблення результатів студентських
наукових робіт. Наведено досвід використання статистичних методів та їх результативність в конкретному студентському дослідженні.


Ключові слова


наукове дослідження; статистичні методи; джерела інформації; етапи дослідження.

Повний текст:

PDF

Посилання


Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень : навч. посіб. Київ : Видавничий Дім «Слово», 2004. 240 с.

Гордійчук А. С., Стахів О. А. Основи наукових досліджень : навч. посіб. Рівне : НУВГП, 2008. 331 с.

Статистика : підручник / за наук. ред. С. С. Герасименка. 2-ге вид., перероб. і доп. К. : КНЕУ, 2000. 467 с.

Про державну статистику : Закон України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1992. № 43. Ст. 608.

Аносов А. О. Критерії моніторингу достовірності інформації в

інформаційному просторі. URL: http://csecurity.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/96/100 (дата звернення: 18.03.2020).

Will Koehrsen. Statistical Significance Explained. URL: https://towardsdatascience.com/statisticalsignificance-hypothesis-testing-the-normal-curve-and-p-values-93274fa32687 (дата

звернення: 20.03.2020).

Кособуцький П. С. Статистичні та Монте-Карло алгоритми

моделювання випадкових процесів у макро- і мікросистемах у MathCAD : монографія. Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. 412 с.

Robert Aumann, Sergiu Hart. Handbook of Game Theory with Economic Applications.

Сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 20.03.2020).

Таблиця індексів інфляції за 2010–1019 р. Бухгалтер для працівників бюджетної сфери. URL: https://buhgalter.com.ua/dovidnik/normarobochogo-chasu/tablitsya-indeksiv-inflyatsiyi/ (дата звернення: 20.03.2020).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.