ХАРАКТЕРИСТИКА НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ ЩОДО ПОНЯТТЯ «ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ»

O. V. Zaiachkivska

Анотація


Стаття містить наукові погляди щодо поняття «зовнішньоекономічна діяльність». Розкрито та доповнено сутність поняття «зовнішньоекономічна діяльність». У висновках наведено авторське визначення даного поняття.


Ключові слова


фінанси; зовнішньоекономічна діяльність; Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність».

Повний текст:

PDF

Посилання


Болотова О. С., Чмут А. В. Сутність дефініції «зовнішньоекономічна діяльність підприємства». Актуальні питання економічного розвитку в сучасних умовах : V Всеукраїнська науково-практична конференція (26–27 березня 2020 року). Херсон, 2020. С. 13–16.

Погребняк А. Ю., Хоменко Т. Ю. Еволюція наукових поглядів на сутність поняття «зовнішньоекономічна діяльність». Сучасні проблеми економіки і підприємництво. 2016. Вип. 18. С. 48–55.

Шталь Т. В., Зосимова Ж. С. Наукові підходи до визначення поняття зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. 2013. Вип. 1/1. Т. 18. С. 134–136.

Про зовнішньо-економічну діяльність : Закон України від 16.04.1991 № 959-XII, із змінами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text (дата звернення: 16.09.2020).

Новіков О. Є., Садрідінов Т. Ш. Систематизація наукових поглядів щодо визначення сутності терміна зовнішньоекономічна діяльність». Вісник Хмельницького національного університету. 2014. № 2. Т. 2. С. 183–186.

Пісьмаченко Л. М. Державне управління зовнішньоторгівельною діяльністю в Україні: регулювання та контроль : монографія. Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2008. 366 с.

Дроздова Г. М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

підприємства : навчальний посібник для вузів. Київ : ЦУЛ, 2005. 172 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.