ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В КОМЕРЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ

О. M. Harnaha

Анотація


У статті розглянуто інформаційні системи в комерційній діяльності.
Доведено, що в конкурентних ринкових умовах впровадження та
використання інформаційних технологій стає суттєвим фактором
успішної комерційно-виробничої діяльності. При цьому важливо
визначити ефективність використання інформаційних систем та їх
компонент. Для цього необхідно виділити набір відповідних критеріїв,
застосувати адекватні засоби й моделі їх порівняння та аналізу, зокрема
запропоновано використання методів багатокритеріального оцінювання.


Ключові слова


інформаційні системи; багатокритеріальне оцінювання; інтегральна ефективність; автоматизація; інформаційні технології.

Повний текст:

PDF

Посилання


Дорохов О. В. Оцінювання корпоративних інформаційних систем на основі нечіткого моделювання. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці : матеріали I Міжнар. наук.-метод. конф., 1–4 квітня 2009. Чернівці : ДрукАрт, 2009. С. 161–163.

Dorokhov O. Using of Information Technologies for Support

of Wholesale Pharmaceutical Firm’s IndustrialCommercial Activity for Drug’s and Medical Product’s Distribution. Business Informatics in Central and Eastern Europe : 1st CEE Symposium, 25–27 February 2009. Vienna. Р. 404–409.

Золотарева И. А. Методы оценки эффективности информационно-технологических проектов. Управління розвитком : зб. наук. робіт. Х., 2008. № 14. С. 70–71.

Zolotaryova I. Problems of IT economic efficiency estimation. Управління розвитком : зб. наук. праць. Х., 2008. № 14. С. 86–87.

Дорохов О. В. Основи нечіткого моделювання впливу факторів зовнішнього середовища на функціонування підприємств. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. Х., 2008. Вип. 2 (17). С. 124–127.

Денисенко М. П. Інформаційне забезпечення ефективного управління підприємством. Економіка та держава. 2010. № 7. С. 19–25.

Гейтс Б. Бизнес со скоростью мысли. М. : ЭКСМОПресс, 2001. 480 с.

Самуйлов К. Е. Основы формальных методов описания бизнес-процессов : учеб. пособ. М. : РУДН, 2011. 123 с.

Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності : підручник / Ананьєв О. М., Білик В. М. та ін. Львів : Новий Світ-2000, 2006. 584 с.

Дятлова Н. В., Бублікова Н. Ф. Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності : навчально-методичний посіб. НМЦ, 2005. 162 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.